Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Kosovo i Metohija  >  Kosovski okrug  >  Štrpce

opština

Štrpce / Shtërpcë

Grb Opštine Štrpce je štit crvene boje, na kojem se propinje srebrni vuk, zlatnih kandži, zuba i jezika, otkinute leve šape stežući zlatni buzdovan u desnoj.

Iznad opisanog štita je Srebrna bedemska kruna bez merlona.

Ispod štita se nalazi stenovita planinska baza grba, na kojoj stoje držači štita. Na desnoj strani, to je Sveti Nikola koji drži Sveto Jevanđelje, a na levoj Car Dušan koji drži žezlo u desnoj i razvijenu povelju u levoj ruci.

Uz držače su, u skladu sa standardima srpske mesne heraldike, postavljeni stegovi. Desno je to srpski narodni steg, a levo steg Opštine, na čijemu crvenome polju se nalazi zidna kruna kao sa grba iz koje izrasta polu-vuk nalik opisanom vuku sa štita.

Ispod štita, preko baze, razvijena je lenta sa natpisom: СИРИНИКЬ – 1331 – ШТРПЦЕ.

Poslednja izmena: 7-DEC-2007


Kosovo i Metohija

Kosovski okrug - opštine

Štrpce - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Berevce ● Brezovica ● Brod ● Viča ● Vrbeštica ● Gornja Bitinja ● Gotovuša ● Donja Bitinja ● Drajkovce ● Ižance ● Jažince ● Koštanjevo ● Sevce ● Sušiće ● Firaja ● Štrpce ●

 
Zastava Štrpca

Zastava Štrpca

Veliki grb Štrpca

Veliki grb Štrpca

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije