Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Vojvodina  >  Severno-banatski okrug  >  Kanjiža

opština

Kanjiža / Magyarkanizsa

Kanjiža

Poslednja izmena: 14-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Vojvodina

Severno-banatski okrug - opštine

Kanjiža - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Adorjan ● Velebit ● Doline ● Zimonić ● Kanjiža ● Male Pijace ● Mali Pesak ● Martonoš ● Novo Selo ● Orom ● Totovo Selo ● Trešnjevac ● Horgoš ●

 
Grb Kanjiže

Grb Kanjiže

Srednji grb Kanjiže

Srednji grb Kanjiže

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije