Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Mačvanski okrug  >  Šabac

grad

Šabac

Grb Opštine Šabac koristi se u tri nivoa, kao osnovni, srednji i veliki grb. Zastava Šapca je heraldički steg.

Zvanični Heraldički steg Šapca malo se razlikuje od osnovnog grba. Proporcije su mu 1:1. To je asimetrična horizontalna trobojka plavo-belo-crvena, sa gornjim, plavim poljem visine oko 2/3 zastave, a polja su podeljena vijugavo. U plavom polju bliže koplju je beli cvet poljskog krina (ne radi se o heraldičkom krinu), žutih prašnika sa stabljikom i dva lista.

Na zvaničnom veb sajtu opštine Šabac detaljno su opisana sva tri nivoa grba:

OSNOVNI GRB

Blazon Osnovnog grba glasi: Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom.

SREDNJI GRB

Blazon Srednjeg grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona, i obuhvaćen sa donje strane prirodnim poluvencem poljskih krinova uvezanim srpskom trobojkom. U podnožju je ružičasta traka ispisana srebrnim imenom ŠABAC.

VELIKI GRB

Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona. Držači su dva propeta vranca zlatnih kopita, griva i repova, crvenih jezika, od kojih desni pridržava zlatom okovano grimizno koplje zlatnog vrha sa koga se u polje vije zlatnim resama opšiven steg Srbije, a levi isto takvo koplje i s istim takvim resama opšiveni steg Šapca. Postament Velikog grba je travnato polje obraslo livadskim krinovima, koje se blago izdiže u središtu da pruži oslonac štitu. U dnu postamenta je ružičasta traka ispisana srebrnim slovima ŠABAC, a ispod trake su odlikovanja kojima je grad tokom svoje istorije odlikovan, i to: u sredini Orden Karađorđeve zvezde s mačevima 4. stepena, desno od njega Francuski Ratni krst 1914-1918, a levo čehoslovački Ratni krst 1914-1918, svako odlikovanje u propisanoj traci.

Poslednja izmena: 1-OKT-2007


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Mačvanski okrug - opštine

Šabac - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bela Reka ● Bogosavac ● Bojić ● Bukor ● Varna ● Volujac ● Gornja Vranjska ● Grušić ● Dvorište ● Desić ● Dobrić ● Drenovac ● Duvanište ● Žabar ● Zablaće ● Zminjak ● Jevremovac ● Jelenča ● Korman ● Krivaja ● Lipolist ● Majur ● Mala Vranjska ● Maovi ● Mačvanski Pričinović ● Metlić ● Miloševac ● Miokus ● Mišar ● Mrđenovac ● Nakučani ● Orašac ● Orid ● Petkovica ● Petlovača ● Pocerski Metković ● Pocerski Pričinović ● Predvorica ● Prnjavor ● Radovašnica ● Ribari ● Rumska ● Sinošević ● Skrađani ● Slatina ● Slepčević ● Tabanović ● Cerovac ● Culjković ● Šabac ● Ševarice ● Štitar ●

 
Grb Šapca

Grb Šapca

Zastava Šapca

Zastava Šapca

Veliki grb Šapca

Veliki grb Šapca

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije