Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Zaječarski okrug  >  Sokobanja

opština

Sokobanja

Sokobanja ima zvanični amblem koji nije po heraldičkim pravilima.

Zvanična zastava ne postoji, iako se u Statutu pominje mogućnost da se posebnom odlukom uvede:

Član 16. Opština može da ima zastavu. Oblik, boje i sadržina zastave utvrdiće se posebnom odlukom Skupštine opštine.«

Iz Statuta opštine (17. jul 2002. godine):

Član 15.

Opština ima grb.

Grb Opštine ima u osnovi oblike šitita sa podlogom. Gornje polje štita podeljeno je na dva dela srednjom vertikalom dok je donje polje šitita podeljeno na tri dela dvema dijagonalama. Iznad štita na podlozi stoji natpis ćirilicom Sokobanja. Stilizovana glava sokola, okrenuta u desno nalazi se u gornjem desnom uglu. Krov Miloševog konaka, koji istovremeno simbolizuje brdo sa tri stilizovana drveta kao simbol šume, nalazi se u levom gornjem uglu. U donjem polukružnom delu u sredini prikazan je deo kupatila sa znakom (četiri izvora sa mehurovima koji označavaju isparavanje i radijaciju) i dva prozora među kojima su talasi vode, kao simbol kupatila i izvora uopšte. U polju desno od sredine je drveće, kao simbol parkovske šume, a u polju levo pročelje „Miloševog konaka".

Boje ovde nisu pomenute, a amblem se javlja u više različitih paleta.

Poslednja izmena: 28-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Zaječarski okrug - opštine

Sokobanja - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Beli Potok ● Blendija ● Bogdinac ● Vrbovac ● Vrmdža ● Dugo Polje ● Žučkovac ● Jezero ● Jošanica ● Levovik ● Milušinac ● Mužinac ● Nikolinac ● Novo Selo ● Poružnica ● Radenkovac ● Resnik ● Rujevica ● Sesalac ● Sokobanja ● Trgovište ● Trubarevac ● Cerovica ● Čitluk ● Šarbanovac ●

 
Grb Soko Banje

„Grb”* Soko Banje


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije