Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Raški okrug  >  Novi Pazar

grad

Novi Pazar

Novi Pazar ima zvanični grb i zastavu, određenu Statutom opštine, koji je donet 27. maja 2002. godine.

Zastava Novog Pazara je opisana u Statutu opštine, u članu 90:

Zastava Opštine je modro plave boje, razmjera jedan prema jedan i po, i na sredini je postavljen opštinski grb po poprečnoj osi.

Grb Novog Pazara je opisan u Statutu opštine, u članu 90:

Grb Opštine Novi Pazar ima oblik štita. Po sredini grba cijelom širinom štita grafički je prikazana tvrđava sa kulom i hidrocentrala sa slapovima, ispod hidrocentrale put, a ispod puta grafički stilizovane rijeke Raška i Jošanica. U dnu štita upisan je broj 1461. Osnovne boje grba su plava, bijela, crvena i zelena, a prisustvo oker boje simbol je vjekovima starog grada.

Poslednja izmena: 7-DEC-2007


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Centralna Srbija

Raški okrug - opštine

Novi Pazar - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Aluloviće ● Bajevica ● Banja ● Bare ● Batnjik ● Bekova ● Bele Vode ● Boturovina ● Brđani ● Brestovo ● Varevo ● Vever ● Vidovo ● Vitkoviće ● Vojkoviće ● Vojniće ● Vranovina ● Vučiniće ● Vučja Lokva ● Golice ● Gornja Tušimlja ● Goševo ● Građanoviće ● Gračane ● Grubetiće ● Deževa ● Dojinoviće ● Dolac ● Doljani ● Dragočevo ● Dramiće ● Žunjeviće ● Zabrđe ● Zlatare ● Ivanča ● Izbice ● Jablanica ● Javor ● Janča ● Jova ● Kašalj ● Kovačevo ● Kožlje ● Koprivnica ● Kosuriće ● Kruševo ● Kuzmičevo ● Leča ● Lopužnje ● Lukare ● Lukarsko Goševo ● Lukocrevo ● Miščiće ● Mur ● Muhovo ● Negotinac ● Novi Pazar ● Odojeviće ● Okose ● Osaonica ● Osoje ● Oholje ● Pavlje ● Paralovo ● Pasji Potok ● Pilareta ● Pobrđe ● Požega ● Požežina ● Polokce ● Pope ● Postenje ● Prćenova ● Pusta Tušimlja ● Pustovlah ● Radaljica ● Rajetiće ● Rajkoviće ● Rajčinoviće ● Rajčinovićka Trnava ● Rakovac ● Rast ● Sebečevo ● Sitniče ● Skukovo ● Slatina ● Smilov Laz ● Srednja Tušimlja ● Stradovo ● Sudsko Selo ● Tenkovo ● Trnava ● Tunovo ● Hotkovo ● Cokoviće ● Čašić Dolac ● Šavci ● Šaronje ● Štitare ●

 
Grb Novog Pazara

Grb Novog Pazara

Zastava Novog Pazara

Zastava Novog Pazara

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije