Zastave i grbovi Srbije СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Toplički okrug  >  Kuršumlija

opština

Kuršumlija

Kuršumlija koristi grb koji poštuje heraldička pravila, izuzev lente sa natpisom Kuršumlija koja je postavljena preko štita. Na crvenom polju glavni motiv je manastir Svetog Nikole iznad koga je beli dvoglavi orao. U podnožju štita je plavo polje na kome su tri srebrne talasaste grede različitih debljina.

Poslednja izmena: 7-DEC-2007


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Toplički okrug - opštine

Kuršumlija - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Babica ● Barlovo ● Baćoglava ● Belo Polje ● Bogujevac ● Vasiljevac ● Veliko Pupavce ● Visoka ● Vlahinja ● Vrelo ● Vrševac ● Vukojevac ● Gornja Mikuljana ● Gornje Točane ● Grabovnica ● Dabinovac ● Dankoviće ● Degrmen ● Dedinac ● Dešiška ● Dobri Do ● Donja Mikuljana ● Donje Točane ● Dubrava ● Đake ● Žalica ● Žegrova ● Žuč ● Zagrađe ● Zebica ● Ivan Kula ● Igrište ● Kastrat ● Konjuva ● Kosmača ● Krtok ● Krčmare ● Kupinovo ● Kuršumlija ● Kuršumliska Banja ● Kutlovo ● Lukovo ● Ljutova ● Ljuša ● Magovo ● Mala Kosanica ● Maričiće ● Markoviće ● Matarova ● Mačja Stena ● Mačkovac ● Merdare ● Merćez ● Mehane ● Mirnica ● Mrče ● Nevada ● Novo Selo ● Orlovac ● Parada ● Pačarađa ● Pevaštica ● Pepeljevac ● Perunika ● Pljakovo ● Prevetica ● Prekorađe ● Prolom ● Ravni Šort ● Rastelica ● Rača ● Rudare ● Sagonjevo ● Samokovo ● Svinjište ● Sekirača ● Selište ● Selova ● Seoce ● Spance ● Tačevac ● Tijovac ● Tmava ● Trebinje ● Trećak ● Trmka ● Trn ● Trpeza ● Šatra ● Štava ●

 
Grb Kuršumlije

Grb Kuršumlije

© 2007-2023 Zastave i grbovi Srbije