Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Западно-бачки округ  >  Кула

општина

Кула

Грб и застава Општине Кула усвоjени су 16. Марта 2012. године. Аутор jе Тихомир Ачански.

Блазон Малог грба гласи: Штит сребрн, уоквирен плавом бордуром, посутом златним житним класовима, по три усправна са сваке стране, по два горе водоравно ориjентисана jедан према другом, и два доле ориjентисана jедан од другог. По средини штита усправна црвена кула, са отвореним вратима и два истоветна крунисана историjска грба града, са сваке стране од куле по средини вертикале.

Блазон Средњег грба гласи: Мали грб надвишен сребрном бедемском круном са три видљива мерлона. Около штита водено растиње, трска са три палацке, са сваке стране. Испод свега трака са ћириличним натписом КУЛА.

Блазон Великог грба: Штит са мотивом основног, Малог грба, надвишен сребрном бедемском круном са три видљива мерлона, из коjе израстаjући златни лав ориjентисан на десно, виjори стег АП Воjводине, обема шапама држећи га за копље. На постаменту две роде чувари придржаваjу штит, са сваке стране по jедна, придржаваjући и окована и у тло пободена копља са коjих се у поље виjу оперважени стегови, Србиjе десно и Титулара лево. Стег Титулара понавља мотив са основног штита. На постаменту доле jе водени ток изнад кога jе златно поље са четири подрумска отвора затворених врата. Изнад свега, остатак поља постамента jе травом обрастао природни пеjсаж равнице. У подножjу постамента трака са ћириличним натписом КУЛА.

Стег: На плавом сребрн штит, По средини кога jе усправна црвена кула, са отвореним вратима и два истоветна крунисана историjска грба града, са сваке стране од куле по средини вертикале. Около сребрног штита златно житно класjе, по три усправна са сваке стране, по два ориjентисана jедан ка другом изнад, и по два ориjентисана jедан од другога испод штита.

До 2012. године Кула jе користила амблем у плавим тоновима.

Последња измена: 19-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Воjводина

Западно-бачки округ - општине

Кула - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Крушчић ● Кула ● Липар ● Нова Црвенка ● Руски Крстур ● Сивац ● Црвенка ●

 
Grb Kule

Грб Куле

Zastava Kule

Застава Куле

Srednji grb Kule

Средњи грб Куле

Veliki grb Kule

Велики грб Куле

Bivi grb Kule (do 2012)

Бивши „грб”* Куле (до 2012)


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе