Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Средње-банатски округ  >  Житиште

општина

Житиште

У општини Житиште jе у употреби нехералдички амблем плаве и златне боjе неправилног облика са словом Ж у челенци.

Последња измена: 13-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Воjводина

Средње-банатски округ - општине

Житиште - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Банатски Двор ● Банатско Вишњићево ● Банатско Карађорђево ● Торак ● Житиште ● Међа ● Нови Итебеj ● Равни Тополовац ● Српски Итебеj ● Торда ● Хетин ● Честерег ●

 
Grb itita

„Грб”* Житишта


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе