Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Jужно-бачки округ  >  Бачка Паланка

општина

Бачка Паланка

Бачка Паланка jе усвоjила грб 29. jуна 2011. године, Одлуком о грбу Општине Бачка Паланка. Из текста одлуке:

Основни грб Општине Бачка Паланка jе у облику раскољеног троугластог штита. Десно, на плавом пољу, пропети сребрни коњ придржава златну жетелачку косу, у подножjу три сребрне таласасте греде. Лево, на црвеном пољу jе златни палисадни бедем са плетером, надвишен са три укрштена златна класа жита, са златним раоником испод и са сребрном бордуром на коjоj jе распоређено седам златних дуката.

Грб општине Бачка Паланка се користи у три нивоа: основни, средњи и велики.

Основни грб садржи елементе са три печата из 19. века коjи су представљали три насељена места коjа су се касниjе уjединила под именом Бачка Паланка. Тако jе са печата Старе Паланке преузето класjе жита и раоник, са печата Нове Паланке таласасте греде као симбол Дунава коjи jе на грбу представљен и доминантним плавим пољем, а са печата Немачке Паланке жетелачка коса. Палисадни бедем са плетером подсећа да jе Бачка Паланка добила име по средњовековном дрвеном утврђењу - паланци. Истовремено оваj елемент грба, своjим сликовним мотивом плетења представља мултикултурни склад и jединство у различитости житеља Бачке Паланке. Пропети бели коњ - липицанер означава ергелу у Карађорђеву као jедну од ретких преосталих у свету коjе узгаjаjу ову елитну расу коња. Црвена боjа на грбу jе симбол виталности бачкопаланачке привреде, чиjи jе просперитет приказан златним дукатима.

Последња измена: 14-JУЛ-2011


Сродни спољни линкови:


Воjводина

Jужно-бачки округ - општине

Бачка Паланка - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бачка Паланка ● Визић ● Гаjдобра ● Деспотово ● Карађорђево ● Младеново ● Нештин ● Нова Гаjдобра ● Обровац ● Параге ● Пивнице ● Силбаш ● Товаришево ● Челарево ●

 
Grb Bake Palanke

Грб Бачке Паланке

Zastava Bake Palanke

Застава Бачке Паланке

Srednji grb Bake Palanke

Средњи грб Бачке Паланке

Veliki grb Bake Palanke

Велики грб Бачке Паланке

Zastava Bake Palanke sa srednjim grbom

Застава Бачке Паланке са средњим грбом

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе