Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Пчињски округ  >  Сурдулица

општина

Сурдулица

Сурдулица има званичне симболе: заставу и грб у три нивоа.

Образложење грба Сурдулице са веб саjта општине:

Грб евоцира витештво и мучеништво Сурдулице путем крста Св. Великомученика и Победоносца Георгиjа, коме jе посвећена и црква у Сурдулици. У хералдици се таквим крстом сматра црвени крст на белом пољу. Плави двоглави орао подсећа на државност српског народа и на трећу хералдичку боjу у апокрифном грбу Мрњавчевића, истовремено евоцираjући и боjе народне заставе. Сребрни 12-латични цвет преузет jе са крста коjи се налазио над улазом у костурницу пострадалих у рату 1914 1918. Златна бедемска круна одговара териториjама са 25 50.000. житеља. Соколи су ендемске птице овох краjева, и подсећаjу на соколарску традициjу подручjа. Стег Титулара jе у ствари парафраза апокрифног грба Мрњавчевића. Планински пеjзаж и таласи подсећаjу на планинске врхове око Сурдулице и на воде сурдуличких река и оба jезера.

Последња измена: 13-HOB-2011


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Пчињски округ - општине

Сурдулица - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Алакинце ● Бациjевце ● Биновце ● Битврђа ● Божица ● Власина Округлица ● Власина Рид ● Власина Стоjковићева ● Вучаделце ● Горње Романовце ● Грознатовци ● Дањино Село ● Дикава ● Доње Романовце ● Драjинци ● Дуги Дел ● Дугоjница ● Загужање ● Jелашница ● Калабовце ● Киjевац ● Клисура ● Колуница ● Кострошевци ● Лескова Бара ● Масурица ● Мачкатица ● Ново Село ● Паља ● Рђавица ● Стаjковце ● Стрезимировци ● Сувоjница ● Сурдулица ● Сухи Дол ● Топли До ● Топли Дол ● Троскач ● Ћурковица ● Бело Поље ● Горња Козница ●

 
Grb Surdulice

Грб Сурдулице

Zastava Surdulice

Застава Сурдулице

Srednji grb Surdulice

Средњи грб Сурдулице

Veliki grb Surdulice

Велики грб Сурдулице

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе