Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Заjечарски округ  >  Сокобања

општина

Сокобања

Сокобања има званични амблем коjи ниjе по хералдичким правилима.

Званична застава не постоjи, иако се у Статуту помиње могућност да се посебном одлуком уведе:

Члан 16. Општина може да има заставу. Облик, боjе и садржина заставе утврдиће се посебном одлуком Скупштине општине.

Из Статута општине (17. jул 2002. године):

Члан 15.

Општина има грб.

Грб Општине има у основи облике шитита са подлогом. Горње поље штита подељено jе на два дела средњом вертикалом док jе доње поље шитита подељено на три дела двема диjагоналама. Изнад штита на подлози стоjи натпис ћирилицом Сокобања. Стилизована глава сокола, окренута у десно налази се у горњем десном углу. Кров Милошевог конака, коjи истовремено симболизуjе брдо са три стилизована дрвета као симбол шуме, налази се у левом горњем углу. У доњем полукружном делу у средини приказан jе део купатила са знаком (четири извора са мехуровима коjи означаваjу испаравање и радиjациjу) и два прозора међу коjима су таласи воде, као симбол купатила и извора уопште. У пољу десно од средине jе дрвеће, као симбол парковске шуме, а у пољу лево прочеље Милошевог конака".

Боjе овде нису поменуте, а амблем се jавља у више различитих палета.

Последња измена: 28-HOB-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Заjечарски округ - општине

Сокобања - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бели Поток ● Блендиjа ● Богдинац ● Врбовац ● Врмџа ● Дуго Поље ● Жучковац ● Jезеро ● Jошаница ● Левовик ● Милушинац ● Мужинац ● Николинац ● Ново Село ● Поружница ● Раденковац ● Ресник ● Руjевица ● Сесалац ● Сокобања ● Трговиште ● Трубаревац ● Церовица ● Читлук ● Шарбановац ●

 
Grb Soko Banje

„Грб”* Соко Бање


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе