Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Подунавски округ  >  Смедеревска Паланка

општина

Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка jе у маjу 2003. године усвоjила грб у три нивоа и заставу у складу са нормативима СХД.

Међутим, у фебруару 2009. године из непознатих разлога општина jе усвоjила нове симболе, избацуjући постоjеће из употребе. Аутор ових симбола jе Миша Младеновић, дизаjнер из Смедеревске Паланке. У опису симбола уочаваjу се многе непрецизности. Тако на пример аутор дефинише основни грб као штит са бедемском круном, иако jе знано да би то требало да буде само штит. У великом грбу изостаjу хералдички стегови, коjи су уобичаjени у српскоj хералдици. Уместо класичне заставе усвоjено jе решење коjе представља гонфалон беле боjе са аплицираним грбом коjи се разликуjе од штита са "основног грба". Разлика jе у бордури коjа jе у овом случаjу део штита.

Овако аутор блазонира грб на саjту општине Смедеревска Паланка:

На црвеном пољу, бела црква, на белом пољу црвени лав придржава палисаде, на другом белом пољу три плаве валовите линиjе и три црвене рибе, на плавом пољу, жута ћуприjа са испод исписаном годином подизања, у централном зелено-плавом пољу, три амфоре из коjих истиче вода. Све надвишено златном бедемском круном са три видљива мерлона. Држачи су две женске фигуре са мачем и штитом на коjем се препознаjе грб Републике Србиjе. Постамент jе благо брдовито тле.

Приметне су грешке у блазону: редослед поља, непрецизно блазониран положаj елемената, помињање грба Републике Србиjе коjи се не налази на решењу и сл.

Грб и застава Смедеревске Паланке (2003-2009)

У одлуци о грбу и застави (стегу) општине и насељеног места Смедеревска Паланка из 2003 стоjи опис симбола коjи од 2009. године нису више у употреби:

Грб Општине Смедеревска Паланка користи се у три нивоа, као Основни, Средњи и Велики грб.

Основни грб: Сниженим дубоким палисадним резом раздељено поље, горе у зеленом сребрна западна фасада цркве са куполом и крстом на њоj, доле у црном таласаста златна летва праћена са горње и доње стране по jедном истом таквом пругом.

Средњи грб: Сниженим дубоким палисадним резом раздељено поље, горе у зеленом сребрна западна фасада цркве са куполом и крстом на њоj, доле у црном таласаста златна летва праћена са горње и доње стране по jедном истом таквом пругом. Штит jе крунисан златном бадемском круном са три мерлона. Око штита златан плодни Храстов венац обмотан пурпурном траком на коjоj jе сребрни натпис СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Велики грб: Сниженим дубоким палисадним резом раздељено поље, горе у зеленом сребрна западна фасада цркве са куполом и крстом на њоj, доле у црном таласаста златна летва праћена са горње и доње стране по jедном истом таквом пругом. Штит jе крунисан златном бадемском круном са три мерлона. Држачи штита су два пропета црвена златом оружана лава истих таквих jезика, коjи замахуjу природним мачем златног балачка. Измедjу држача и штита пободено jе у тло по jедно усправно природно копље оковано златом са кога се у поље виjе златним ресама оперважен стег Србиjе (десно) односно Титулара (лево). стег Титулара понавља мотив са штита, без таласасте летве и пруга. Постамент jе златна разграната и плодна грана храста преко коjе jе пурпурна трака исписана сребром СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Члан 3.

Општина Смедеревска Паланка има квадратни стег следећег блазона: Сниженим дубоким палисадним резом раздељено поље, горе у зеленом сребрна западна фасада цркве са куполом и крстом на њоj, доле црно.

Последња измена: 8-JAH-2008


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Подунавски округ - општине

Смедеревска Паланка - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Азања ● Баничина ● Бачинац ● Башин ● Влашки До ● Водице ● Глибовац ● Голобок ● Грчац ● Кусадак ● Мала Плана ● Мраморац ● Придворице ● Ратари ● Селевац ● Смедеревска Паланка ● Стоjачак ● Церовац ●

 
Zastava Smederevske Palanke

Застава Смедеревске Паланке

Veliki grb Smederevske Palanke

Велики грб Смедеревске Паланке

Grb Smederevske Palanke (2003-2009)

Грб Смедеревске Паланке (2003-2009)

Zastava Smederevske Palanke (2003-2009)

Застава Смедеревске Паланке (2003-2009)

Veliki grb Smederevske Palanke (2003-2009)

Велики грб Смедеревске Паланке (2003-2009)

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе