Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Подунавски округ  >  Смедерево

град

Смедерево

Смедерево користи амблем у две ниjансе плаве боjе, што одудара од хералдичких принципа. Такође, лента са годином 1430. смештена jе преко штита, што jе неуобичаjено. Елементи амблема су: шест белих дискова распоређених 3+2+1, коjи представљаjу грожђе, Смедеревска тврђава на чиjоj jе кули поjедностављено приказан велики натпис са куле, тамно плаве и беле греде хоризонтално постављене (представљаjу Дунав)

Последња измена: 10-ABГ-2010


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Подунавски округ - општине

Смедерево - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бадљевица ● Биновац ● Водањ ● Враново ● Врбовац ● Вучак ● Добри До ● Друговац ● Колари ● Ландол ● Липе ● Лугавчина ● Луњевац ● Мала Крсна ● Мало Орашjе ● Михаjловац ● Осипаоница ● Петриjево ● Радинац ● Раља ● Сараорци ● Сеоне ● Скобаљ ● Смедерево ● Суводол ● Удовице ● Шалинац ● Кулич ●

 
Grb Smedereva

„Грб”* Смедерева

Zastava Smedereva

Застава Смедерева


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе