Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Jабланички округ  >  Лебане

општина

Лебане

Лебане користи нехералдички амблем.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Централна Србиjа

Jабланички округ - општине

Лебане - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бачевина ● Бошњаце ● Бувце ● Велико Воjловце ● Гегља ● Голи Рид ● Горње Врановце ● Гргуровце ● Доње Врановце ● Дрводељ ● Ждеглово ● Клаjић ● Коњино ● Кривача ● Лалиновац ● Лебане ● Липовица ● Лугаре ● Мало Воjловце ● Нова Топола ● Ново Село ● Пертате ● Петровац ● Поповце ● Пороштица ● Прекопчелица ● Радевце ● Радиновац ● Рафуна ● Свињарица ● Секицол ● Слишане ● Тогочевце ● Ћеновац ● Цекавица ● Шарце ● Шилово ● Штулац ● Шумане ●

 
Grb Lebana

„Грб”* Лебана


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе