Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Заjечарски округ  >  Заjечар

град

Заjечар

Град Заjечар jе 2009. године расписао Jавни конкурс за израду идеjног решења грба и заставе Града Заjечара, на коме jе победио рад ваjара Недима Хаџиахметовића из Неготина. И поред неких смерница конкурса, победнички рад спада у нехералдичке амблеме иако се у тексту конкурса могло прочитати:

- Грб и застава мораjу да буду израђени сходно уобичаjеноj хералдичкоj и вексиколошкоj пракси.
- Застава мора бити осмишљена сходно великолошкоj пракси и мора,у потпуности или делимично,да кореспондира са елементима грба.
- Броj, распоред и садржаj поља на предложеном облику грба мора бити примерен хералдистичкоj пракси.

Застава jе у размери 2:3 са наранџастим скандинавским крстом на чиjоj средини jе у наранџастом прстену амблем.

До конкурса, Заjечар jе користио нехералдички амблем, Са представом сунца, планина и тврђаве и натписом Заjечар.

Последња измена: 7-ДEЦ-2007


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Заjечарски округ - општине

Заjечар - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Боровац ● Брусник ● Велика Jасикова ● Велики Извор ● Велики Jасеновац ● Вражогрнац ● Вратарница ● Врбица ● Гамзиград ● Глоговица ● Горња Бела Река ● Градсково ● Грлиште ● Грљан ● Дубочане ● Заграђе ● Заjечар ● Звездан ● Jелашница ● Кленовац ● Копривница ● Ласово ● Леновац ● Лесковац ● Лубница ● Мала Jасикова ● Мали Извор ● Мали Jасеновац ● Мариновац ● Метриш ● Николичево ● Планиница ● Прлита ● Рготина ● Салаш ● Селачка ● Табаковац ● Трнавац ● Халово ● Чокоњар ● Шипиково ● Шљивар ●

 
Grb Zajeara

„Грб”* Заjечара

Zastava Zajeara

Застава Заjечара

Bivi grb Zajeara

Бивши „грб”* Заjечара


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе