Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Пиротски округ  >  Димитровград

општина

Димитровград

Општински статут од 6. jуна 2002. године овако описуjе нехералдички амблем општине Димитровград:

Члан 9.

Општина има као своj симбол грб.

Грб општине jе пехар, на чиjем горњем делу стоjи полукружни зупчаник, у средини усправно постављени житни клас преко кога стоjи глава овна са увиjеним према доле роговима, а са стране пехара симетрични прсни део народне ношње, док jе на горњем делу постоља пехара полукружно исписан назив општине.

Грб се може употребити само заjедно са државним симболима.

Последња измена: 30-CEП-2009


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Пиротски округ - општине

Димитровград - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Баљев Дол ● Бањски Дол ● Барjе ● Бачево ● Било ● Браћевци ● Бребевница ● Верзар ● Височки Одоровци ● Влковиjа ● Врапча ● Гоjин Дол ● Горња Невља ● Горњи Криводол ● Градиње ● Грапа ● Гуленовци ● Димитровград ● Доња Невља ● Доњи Криводол ● Драговита ● Жељуша ● Изатовци ● Искровци ● Каменица ● Куса Врана ● Лукавица ● Мазгош ● Моjинци ● Паскашиjа ● Петачинци ● Петрлаш ● Планиница ● Поганово ● Прача ● Протопопинци ● Радеjна ● Сенокос ● Скрвеница ● Сливница ● Смиловци ● Трнски Одоровци ● Белеш ●

 
Grb Dimitrovgrada

„Грб”* Димитровграда


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2023 Заставе и грбови Србиjе