Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Моравички округ  >  Горњи Милановац

општина

Горњи Милановац

Горњи Милановац jе пример општине у коjоj се одлуке о употреби заставе и грба изгледа доносе кад год се у општини промени власт. Тако jе хералдичко знамење (грб у три нивоа) и застава укинуто доношењем Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе Општине Горњи Милановац 30. октобра 2009. године.

У овоj одлуци се на непрецизан начин описуjе нешто што су општинари назвали грбом, а ради се о сличици/значки коjа се на основу текста не може jасно интерпретирати. Ово jе део одлуке коjи се односи на изглед грба:

Члан 5.

Решење грба општине Горњи Милановац укомпоновано jе у форму полукружног свода коjи се састоjи од графичке стилизациjе териториjе општине Горњи Милановац коjа своjим обликом асоцира на крошњу грма, чиjи корени представљаjу симбол постоjности свих словенских народа, посебно Срба, а под коjим jе Милош Обреновић 23. априла 1815. године у Такову подигао II Српски устанак и обновио Српску државу. Тип слова (општина Горњи Милановац) употребљен jе у стилу са датим решењем.

Начини употребе и истицања грба и заставе описани су детаљно и jасно, али то ниjе случаj, поред описа грба, ни са описом заставе:

Члан 8.

Застава општине Горњи Милановац jе беле боjе. У доњоj половини заставе штампа се Грб општине Горњи Милановац у боjи, пропорционалне величине.

Члан 9.

Застава општине, израђуjе се у следећим димензиjама: за употребу у ентериjеру: 150×75 (у центриметрима) за употребу у екстериjеру: 250×130 (у центриметрима) за стоне заставице 20×10 (у центриметрима).

Може се само нагађати на шта су аутори ове одлуке мислили када су написали У доњоj половини заставе и пропорционалне величине. Такође, не помиње се да ли jе застава вертикално или хоризонтално ориjентисана.

Симболи општине коjи су на жалост ван употребе од 2009. године чине грб у три нивоа и заставу. Блазон грба гласи: На плавом златни храст, преко црвени грчки крст. Застава jе плаве боjе. На белом диску jе црвени крст, коjи алудира на Други српски устанак коjи jе подигнут 1815. у Такову, селу у овоj општини. Венац око диска jе инспирисан Цветном Недељом, даном када jе 1815. године почео устанак.

Последња измена: 18-JУЛ-2011


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Моравички округ - општине

Горњи Милановац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бело Поље ● Бершићи ● Богданица ● Бољковци ● Браjићи ● Брђани ● Брезна ● Брезовица ● Брусница ● Варнице ● Велереч ● Враћевшница ● Врнчани ● Гоjна Гора ● Горња Врбава ● Горња Црнућа ● Горњи Бањани ● Горњи Бранетићи ● Горњи Милановац ● Грабовица ● Давидовица ● Доња Врбава ● Доња Црнућа ● Доњи Бранетићи ● Драгољ ● Дренова ● Дружетићи ● Заграђе ● Jабланица ● Калиманићи ● Каменица ● Клатичево ● Коштунићи ● Крива Река ● Леушићи ● Липовац ● Лозањ ● Лочевци ● Луњевица ● Љеваjа ● Љутовница ● Маjдан ● Мутањ ● Накучани ● Неваде ● Озрем ● Полом ● Прањани ● Прњавор ● Рељинци ● Рудник ● Ручићи ● Сврачковци ● Семедраж ● Синошевићи ● Срезоjевци ● Таково ● Теочин ● Трудељ ● Угриновци ● Церова ● Шарани ● Шилопаj ●

 
Grb Gornjeg Milanovca

„Грб”* Горњег Милановца

Zastava Gornjeg Milanovca

Застава Горњег Милановца

Grb Gornjeg Milanovca do 2009. godine

Грб Горњег Милановца до 2009. године

Zastava Gornjeg Milanovca do 2009. godine

Застава Горњег Милановца до 2009. године

Veliki grb Gornjeg Milanovca do 2009. godine

Велики грб Горњег Милановца до 2009. године


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе