Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH

Централна Србиjа

Под Централном Србиjом подразумева се териториjа Србиjе коjа не припада аутономним покраjинама. Она ниjе управна категориjа, па као таква не може имати своjа знамења. Подељена jе на 17 управних округа и Град Београд (приказан светло плаво на мапи). Сваки округ подељен jе у општине, од коjе су неке стекле статус града.

Централна Србиjа, управни окрузи

Централна Србиjа, управни окрузи

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе