Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Vojvodina  >  Južno-bački okrug  >  Bečej

opština

Bečej / Óbecse

Odlukom o izgledu grba i zastave opštine Bečej i njihovoj upotrebi koju je donela Skupština opštine Bečej 30. januara 2009. godine usvojeni su simboli opštine:

II. IZGLED GRBA I ZASTAVE OPŠTINE BEČEJ

Član 4.

Grb opštine Bečej je okruglog oblika.

U spoljašnjem krugu na beloj podlozi crnim slovima na latinskom jeziku stoji natpis: „SIGILLUM PRIVILEGIATI ET REGIO CORONALIS DISTRICTUS CIS-TYBISCANI ANNO 1800“.

U unutrašnjem krugu je štit sa šiljastim podnožjem (barokna varijanta) sa biljnom geometrijskom ornamentikom zlatne boje na tamno smeđoj pozadini. Štit je okrunjen lisnatom krunom i nalazi se unutar kružnog pečata. Štit je podeljen horizontalno na dva jednaka dela sa stilizovanim talasima reke Tise srebrne boje.

Unutar štita u gornjem delu na crvenoj podlozi se nalaze dva amoreta koji drže krunu, ispod koje su zlatnom bojom ispisane inicijale “F II.” (Habsburškog cara Franje II.), dok je u donjem delu štita na plavoj podlozi figura koja predstavlja svetog velikomučenika Georgija, koji ubija aždaju, kao i tri zlatne zvezdice sa leve strane, odnosno sedam sa desne strane, a podloga podnožja je zelene boje.

Član 5.

Zastava opštine Bečej sastoji se od tri boje: bele (C -0%, M -0%, Y -0%, K -0%), plave (C -100%, M -55%, Y -0%, K -0%) i zelene (C-100%, M-0%, Y-100%, K -20%), položene vodoravno u srazmeri 2:1:1.

U gornjem levom uglu zastave, na belom polju nalazi se grb opštine Bečej. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Širina zastave je 1 metra, a dužina 2 metra (sa delom za navlačenje koplja od 2,05 metara).

Kada je zastava dvostrana, obe strane su identične po pitanju odnosa mera i rasporeda boja, dok se grbovi opštine nalaze na stranama zastave koje su bliže koplju, odnosno jarbolskoj prečki na kojoj se zastava nalazi. Lice zastave je ona strana na kojoj se grb opštine nalazi sa leve strane.

Zastava opštine Bečej utvrđena ovim članom smatra se etalonom zastave.

Do 2009. godine opština je koristila pseudoheraldički amblem sa motivima socijalizma.

Poslednja izmena: 9-MAR-2010


Srodni spoljni linkovi:


Vojvodina

Južno-bački okrug - opštine

Bečej - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bačko Gradište ● Bačko Petrovo Selo ● Bečej ● Mileševo ● Radičević ●

 
Grb Bečeja

Grb Bečeja

Zastava Bečeja

Zastava Bečeja

Srednji (pečatni) grb Bečeja

Srednji (pečatni) grb Bečeja

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije