Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Surčin

gradska opština

Surčin

Opština Surčin je usvojila grb 29. januara 2007. godine, na osnovu razultata anonimnog konkursa koji je opština raspisala. Grb je delo autorskog tima u sastavu: pobedničkog predloga je Slobodan Stanić, dipl. ing. arh. i Zoran Stanić, dipl. ing. arh.

Motiv sa štita je i na zastavi Surčina. Korišćenje zastave nije potvrđeno.

Obrazloženje o izabranom rešenju za grb:

Izabrani grb je privlačno likovno i simboličko rešenje sa preglednom i čitljivom kompozicijom simbola opštine Surčin. Grb je u stvari štit na kome su odozdo na gore:

Zeleno polje sa izoranim brazdama i izlazeće sunce na horizontu. Iz polja stilizovano izrasta sedam klasova žita koji predstavljaju naših 7 sela. Gornju zonu ispunjava plavetnilo neba sa avionom čija su krila i motori na njima postavljeni tako kao da su krov sa dimnjacima na kući Opštine.

Reč, javno glasilo opštine Surčin, jun 2007. godine

Nivo velikog grba po elementima sledi standarde srpske heraldike, ali kao i mali grb ima neke neheraldičke osobine, npr. boja glavnog polja na štitu je prelaz iz bele u plavu, što nije po pravilima heraldike. Ovakva verzija sa prelazom je u upotrebi ali nije po grafičkim standardima koje je autor dostavio titularu. Veliki vid grba sadrži i stegove Beograda i Surčina, koje pridržavaju dva propeta vranca u ulozi čuvara štita. Na postamentu zelene boje nalazi se lenta sa imenom opštine. Bedemska kruna je zlatna sa tri vidljiva merlona.

Poslednja izmena: 14-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

Surčin - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bečmen ● Boljevci ● Dobanovci ● Jakovo ● Petrovčić ● Progar ● Surčin ●

 
Grb Surčina

Grb Surčina

Zastava Surčina

Zastava Surčina

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije