Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Rakovica

gradska opština

Rakovica

Grb u tri nivoa i zastava su usvojeni u julu 1998. godine.

Zastava Rakovice je kvadratni heraldicki steg na kome je ponovljen motiv sa osnog grba (štita) opštine.

Osnovni grb je plave boje. U gornjem delu je crveno polje sa zlatnim ponovljenim krstom. Glavni motiv je crkva Svete Petke u beloj boji, ozidana crno. U donjem delu se nalazi predstava Rakovickog potoka u plavoj boji oivicena belim.

Srednji nivo grba je isti kao i osnovni, ali natkriven zlatnom bedemskom krunom sa cetiri vidljiva merlona.

Kod forme velikog grba, štit je naslonjen na ornamentalni postament na kome su cuvari grba koji pridržavaju stegove Beograda i Rakovice. Preko postamenta je postavljena lenta sa cirilicnim natpisom Rakovica.

Poslednja izmena: 22-OKT-2007


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Grad Beograd

Rakovica - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Beograd (Rakovica) ●

 
Grb Rakovice

Grb Rakovice

Zastava Rakovice

Zastava Rakovice

Srednji grb Rakovice

Srednji grb Rakovice

Veliki grb Rakovice

Veliki grb Rakovice

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije