Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Obrenovac

gradska opština

Obrenovac

Znamenje Obrenovca, grb u tri nivoa i heraldički steg, osmislilo je Srpsko heraldičko društvo.

Iz člana 8. Statuta opštine Obrenovac:

Srednji grb ima oblik štita plave boje sa srebrnim ševronom, između tri srebrne šajke sa punim jedrima.Na ševronu se nalazi crveno, na dole okrenuto ocilo. Štit je krunisan zlatnom bedemskom krunom sa tri merlona.

Veliki grb je istovetan srednjem grbu, s tim što ima dva držača u vidu dve čaplje-desno crvena, a levo siva čaplja. Između držača i štita pobodeno je po jedno zlatom okovano prirodno koplje sa koga se u polje viju resama opervaženi stegovi, levo Beograda, a desno Obrenovca. Postament označava travom obraslu ravnicu, a u podnožju ima belu traku ispisanu imenom gradske opštine.

Zastava – steg gradske opštine je polje kvadratne forme u crvenoj boji, na kome se nalazi srebrni krst preko koga je srebrno polje sa plavom šajkom.

Poslednja izmena: 8-APR-2011


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

Obrenovac - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Baljevac ● Barič ● Belo Polje ● Brgulice ● Brović ● Veliko Polje ● Vukićevica ● Grabovac ● Draževac ● Dren ● Zabrežje ● Zvečka ● Jasenak ● Konatice ● Krtinska ● Ljubinić ● Mala Moštanica ● Mislođin ● Obrenovac ● Orašac ● Piroman ● Poljane ● Ratari ● Rvati ● Skela ● Stubline ● Trstenica ● Urovci ● Ušće ●

 
Grb Obrenovca

Grb Obrenovca

Zastava Obrenovca

Zastava Obrenovca

Srednji grb Obrenovca

Srednji grb Obrenovca

Veliki grb Obrenovca

Veliki grb Obrenovca

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije