Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Beograd

grad

Beograd

Beograd je glavni grad Srbije. Grad Beograd ima zvanične simbole: zastavu i grb u tri nivoa.

Zastava Beograda je heraldički steg koji ponavlja motive sa osnovnog grba. U upotrebi je od 1995. godine, a pre toga se poslednji put vijorila 1932. godine na spasovdanskoj litiji. Proporcije su joj 1:1. Zvanični sajt o upotrebi zastave:

Upotreba ispravne zastave je stvar ponosa i nije potrebno odobrenje, ali nepravilna, neprimerena, nedolična upotreba koja vređa dostojanstvo Beograđana podleže kaznenim odredbama. Preporučuje se zato prethodna konsultacija.

O grbu Beograda sa zvaničnog sajta Grada Beograda:

Akciju utvrđivanja beogradskog grba pokrenuo je 1931. godine predsednik opštine grada Beograda, gospodin Milan Nešić. Formiran je širi odbor sastavljen od umetnika, heraldičara, profesora univerziteta, generala i državnih savetnika. Odbor je više puta zasedao i pretresao problematiku, da bi na prvoj sednici užeg odbora od 19. maja 1931. godine doneo sledeće zaključke:

  1. Grb Beograda mora imati oblik štita koji se na dnu završava lakim šiljkom.
  2. Elementi grba: nacionalne boje, reka - kao simbol iskonske snage Beograda, rimska lađa (trirem) - kao simbol starine Beograda, bele zidine sa kulom i otvorenom kapijom - zidine predstavljaju varoš, kula grad, a otvorena kapija slobodan promet.
  3. Zemljište, u klinu grba među rekama i pod zidinama je crvene boje, kao simbol krvi, večitog stradanja i patnje Beograda; reke su bele boje prema heraldičkim zakonima; zidine varoši i kule su bele boje, kao simbol "belog grada"; nebo je plavo, kao simbol nade i vere u bolju budućnost.

Na raspisanom konkursu ubedljivo je pobedila skica beogradskog slikara Đorđa Andrejevića - Kuna. Na predlog žirija, na skici su izvršene manje izmene, pa je nagrađena i zvanično usvojena skica grba u boji štampana u "Beogradskim opštinskim novinama" br. 1/32.

Srednji grb Beograda je štit krunisan zlatnom bedemskom krunom ukrašenom dijademom i šest vidljivih merlona.

Veliki grb Beograda je štit koga na grudima nosi beli dvoglavi orao krunisan zlatnom bedemskom krunom.

Veliki svečani grb Beograda ima pravo da koristi gradonačelnik i on predstavlja grad Beograd u međukomunikaciji sa drugim entitetima. Njega čini dvoglavi belo orao sa ukrštenim mačevima među kandžama, malim grbom u obliku štita na grudima i bedemskom krunom. Pod kandžama orla nalaze se četiri odlikovanja koja pripadaju prestonici a kojima retko koji grad može da se pohvali: Ratni krst čehoslovačke, Orden legije časti, Orden narodnog heroja i Karađorđeva zvezda s mačevima. Bedemska kruna ima pet zubaca, koji označavaju veliki grad u regiji i dijademu, koja označava prestoni grad.

Glas Javnosti - "Izraz svesti i ponosa nacije"

Nekadašnji grbovi Beograda i njegove varijante

Album za markice "Grbovi Jugoslavije" (Izdavač "Kava Hag d.d.", Zagreb, 1939.) ilustruje grb Beograda ne uzimajući u obzir oblik štita koji je pominjan u prvom zaključku opštinskog odbora iz 1931. godine.

Bivši amblem (do 1991. godine) imao je isti motiv kao sadašnji, ali sa crno-belom stilizacijom poput logoa.

Poslednja izmena: 2-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

 
Grb Beograda

Grb Beograda

Zastava Beograda

Zastava Beograda

Veliki grb Beograda

Veliki grb Beograda

Grb Beograda iz albuma

Grb Beograda iz albuma "Grbovi Jugoslavije" - Izdavač "Kava Hag d.d.", Zagreb, 1939.

Stilizacija grba Beograda, korišćena kao grb do 1991. godine.

Stilizacija grba Beograda, korišćena kao grb do 1991. godine.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije