Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Топлички округ  >  Житорађа

општина

Житорађа

Опис грба из Одлуке о симболима општине Житорађа донесене 15. октобра 2010. године:

На Плавом пољу су три кривудаве линиjе у црвеноj, плавоj и белоj боjи (боjе заставе Р. Србиjе), коjима jе представљена река Топлица. Испред линиjа се налазе три класа пшенице или жита, коjи (симболизуjу пољопривреду) и коjи алудираjу на име општине.

Основни грб jе допуњен параферналиjама тj. додатним садржаjима изван штита. Изнад штита се налази сребрна бедемска круна без видљивих мерлона (зуба) коjи представљаjу териториjалну ознаку коjа хералдички говори да се ради о териториjи са око 20.000 становника. Испод штита jе постављена лента (трака) на коjоj jе исписан назив Општине. Она ниjе обавезна, али поjачава визуелни осећаj целине.

Велики грб - грб наjвишег ранга, репрезентуjе општину у посебним и другим утврђеним случаjевима и на за то одређеним местима.
У средини jе основни грб (мали грб) општине Житорађа, коjи представља штит.
Изнад штита се налази сребрна бедемска круна без видљивих мерлона (зуба) коjи представљаjу териториjалну ознаку коjа хералдички говори да се ради о териториjи са око 20.000 становника.
Као држачи штита поjављуjе се на хералдички десноj страни (левоj од стране посматрача) Свети апостол Петар, а са леве Свети апостол Павле, као директна асоциjациjа на општинску славу. Ту су и стегови - хералдичке заставе, и то стег Републике Србиjе као надређене териториjалне инстанце - хералдички десно, и историjски стег - хералдички лево. Стег лево jе квадратан, и на њему се налази застава Општине Житорађа.
Травом обрасли брежуљкасти постамент и у дну штита симетрично постављене храстове гранчице, симболишу равничарско – брдовити терен наше општине. Цела композициjа великог грба стоjи на ленти у чиjем централном делу jе исписан назив општине, лево jе исписано римским словима „IV c“ што означава 4. век, од када датираjу први писани подаци о Житорађи. На десном делу ленте jе исписана 1877. Година, година ослобођења Житорађе од Турака.
Трака са именом општине ниjе обавезни елемент грба, али лепо заокружуjу његову визуелну форму и завршава ову хералдичку причу о грбу општине Житорађа.

Застава Житорађе jе хералдички стег, квадратног облика коjи понавља мотив са основног грба општине Житорађа.

До 2010. године Житорађа jе користила амблем коjи ниjе следио хералдичка правила. На амблему су присутне три ниjансе плаве боjе. Елементи су: три жута класа обрубљена црвеним са тамно плавим петељкама. Три таласасте линиjе су у српским националним боjама. У дну штита исписана jе година - 1877.

Последња измена: 17-OКT-2010


Сродни спољни линкови:


Централна Србиjа

Топлички округ - општине

Житорађа - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Асановац ● Бадњевац ● Влахово ● Вољчинце ● Глашинце ● Горње Црнатово ● Горњи Дреновац ● Грудаш ● Дебели Луг ● Доње Црнатово ● Доњи Дреновац ● Држановац ● Дубово ● Ђакус ● Житорађа ● Зладовац ● Jасеница ● Каре ● Коњарник ● Лукомир ● Ново Момчилово ● Пеjковац ● Подина ● Речица ● Самариновац ● Извор ● Стара Божурна ● Старо Момчилово ● Студенац ● Топоница ●

 
Grb Žitorađe

Грб Житорађе

Zastava Žitorađe

Застава Житорађе

Srednji grb Žitorađe

Средњи грб Житорађе

Veliki grb Žitorađe

Велики грб Житорађе

Bivši grb Žitorađe

Бивши „грб”* Житорађе


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе