Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Toplički okrug  >  Žitorađa

opština

Žitorađa

Opis grba iz Odluke o simbolima opštine Žitorađa donesene 15. oktobra 2010. godine:

Na Plavom polju su tri krivudave linije u crvenoj, plavoj i beloj boji (boje zastave R. Srbije), kojima je predstavljena reka Toplica. Ispred linija se nalaze tri klasa pšenice ili žita, koji (simbolizuju poljoprivredu) i koji aludiraju na ime opštine.

Osnovni grb je dopunjen parafernalijama tj. dodatnim sadržajima izvan štita. Iznad štita se nalazi srebrna bedemska kruna bez vidljivih merlona (zuba) koji predstavljaju teritorijalnu oznaku koja heraldički govori da se radi o teritoriji sa oko 20.000 stanovnika. Ispod štita je postavljena lenta (traka) na kojoj je ispisan naziv Opštine. Ona nije obavezna, ali pojačava vizuelni osećaj celine.

Veliki grb - grb najvišeg ranga, reprezentuje opštinu u posebnim i drugim utvrđenim slučajevima i na za to određenim mestima.
U sredini je osnovni grb (mali grb) opštine Žitorađa, koji predstavlja štit.
Iznad štita se nalazi srebrna bedemska kruna bez vidljivih merlona (zuba) koji predstavljaju teritorijalnu oznaku koja heraldički govori da se radi o teritoriji sa oko 20.000 stanovnika.
Kao držači štita pojavljuje se na heraldički desnoj strani (levoj od strane posmatrača) Sveti apostol Petar, a sa leve Sveti apostol Pavle, kao direktna asocijacija na opštinsku slavu. Tu su i stegovi - heraldičke zastave, i to steg Republike Srbije kao nadređene teritorijalne instance - heraldički desno, i istorijski steg - heraldički levo. Steg levo je kvadratan, i na njemu se nalazi zastava Opštine Žitorađa.
Travom obrasli brežuljkasti postament i u dnu štita simetrično postavljene hrastove grančice, simbolišu ravničarsko – brdoviti teren naše opštine. Cela kompozicija velikog grba stoji na lenti u čijem centralnom delu je ispisan naziv opštine, levo je ispisano rimskim slovima „IV c“ što označava 4. vek, od kada datiraju prvi pisani podaci o Žitorađi. Na desnom delu lente je ispisana 1877. Godina, godina oslobođenja Žitorađe od Turaka.
Traka sa imenom opštine nije obavezni element grba, ali lepo zaokružuju njegovu vizuelnu formu i završava ovu heraldičku priču o grbu opštine Žitorađa.

Zastava Žitorađe je heraldički steg, kvadratnog oblika koji ponavlja motiv sa osnovnog grba opštine Žitorađa.

Do 2010. godine Žitorađa je koristila amblem koji nije sledio heraldička pravila. Na amblemu su prisutne tri nijanse plave boje. Elementi su: tri žuta klasa obrubljena crvenim sa tamno plavim peteljkama. Tri talasaste linije su u srpskim nacionalnim bojama. U dnu štita ispisana je godina - 1877.

Poslednja izmena: 17-OKT-2010


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Toplički okrug - opštine

Žitorađa - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Asanovac ● Badnjevac ● Vlahovo ● Voljčince ● Glašince ● Gornje Crnatovo ● Gornji Drenovac ● Grudaš ● Debeli Lug ● Donje Crnatovo ● Donji Drenovac ● Držanovac ● Dubovo ● Đakus ● Žitorađa ● Zladovac ● Jasenica ● Kare ● Konjarnik ● Lukomir ● Novo Momčilovo ● Pejkovac ● Podina ● Rečica ● Samarinovac ● Izvor ● Stara Božurna ● Staro Momčilovo ● Studenac ● Toponica ●

 
Grb Žitorađe

Grb Žitorađe

Zastava Žitorađe

Zastava Žitorađe

Srednji grb Žitorađe

Srednji grb Žitorađe

Veliki grb Žitorađe

Veliki grb Žitorađe

Bivši grb Žitorađe

Bivši „grb”* Žitorađe


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije