Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Vojvodina  >  Sremski okrug  >  Sremska Mitrovica

grad

Sremska Mitrovica

Zastava Sremske Mitrovice je bela sa apliciranim amblemom. Nema podataka o razmeri, a koristi se najčešće kao vertikalna zastava izduženih proporcija.

Pseudoheraldički amblem Sremske Mitrovice je zvanični simbol opštine još od 7. juna 1967. godine, iako je Sremska Mitrovica ranije imala tradicionalni grb.

Amblem je autorsko rešenje slikara Enesa Mudrića, a nastao je inspirisan tradicionalnim grbovima Sremske Mitrovice.

Zvanični sajt opštine Sremska Mitrovica:

Statutom Opštine Sremska Mitrovica koji je objavljen u Službenom listu opština Srema br.13/99:

Amblem opštine je grb koji za osnovu ima štit na kome su u gornjem delu ucrtane tri humke od kojih je jedna sa plamenom, a predstavljaju simbol borbe i palih žrtava. U sredini je rimska tvrđava ispod koje stoji rimski vojnik sa štitom i kopljem, što znači da grad Sremska Mitrovica leži na ostacima rimskog grada Sirmijuma, a zelena podloga sa prosečenom talasastom linijom predstavlja polja Srema i reku Savu. U gornjem delu štita je natpis ćirilicom Sremska Mitrovica, a u dnu natpisa latinicom Civitas Sancti Demetrii. Treba dodati da su humke zelene boje, gradske zidine su smeđe boje, polulopta na kojoj stoji vojnik je zelena, a ucrtana talasasta linija je srebrne boje, kako je utvrđeno još 1967. godine.

Poslednja izmena: 25-DEC-2007


Srodni spoljni linkovi:


Vojvodina

Sremski okrug - opštine

Sremska Mitrovica - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bešenovački Prnjavor ● Bešenovo ● Bosut ● Veliki Radinci ● Grgurevci ● Divoš ● Zasavica I ● Zasavica II ● Jarak ● Kuzmin ● Laćarak ● Ležimir ● Manđelos ● Martinci ● Mačvanska Mitrovica ● Noćaj ● Ravnje ● Radenković ● Salaš Noćajski ● Sremska Mitrovica ● Sremska Rača ● Stara Bingula ● Čalma ● Šašinci ● Šišatovac ● Šuljan ●

 
Grb Sremske Mitrovice

„Grb”* Sremske Mitrovice

Zastava Sremske Mitrovice

Zastava Sremske Mitrovice

Grb Sremske Mitrovice iz albuma

Grb Sremske Mitrovice iz albuma "Grbovi Jugoslavije" - Izdavač "Kava Hag d.d.", Zagreb, 1939.


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije