Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Podunavski okrug  >  Smederevska Palanka

opština

Smederevska Palanka

Smederevska Palanka je u maju 2003. godine usvojila grb u tri nivoa i zastavu u skladu sa normativima SHD.

Međutim, u februaru 2009. godine iz nepoznatih razloga opština je usvojila nove simbole, izbacujući postojeće iz upotrebe. Autor ovih simbola je Miša Mladenović, dizajner iz Smederevske Palanke. U opisu simbola uočavaju se mnoge nepreciznosti. Tako na primer autor definiše osnovni grb kao štit sa bedemskom krunom, iako je znano da bi to trebalo da bude samo štit. U velikom grbu izostaju heraldički stegovi, koji su uobičajeni u srpskoj heraldici. Umesto klasične zastave usvojeno je rešenje koje predstavlja gonfalon bele boje sa apliciranim grbom koji se razlikuje od štita sa "osnovnog grba". Razlika je u borduri koja je u ovom slučaju deo štita.

Ovako autor blazonira grb na sajtu opštine Smederevska Palanka:

Na crvenom polju, bela crkva, na belom polju crveni lav pridržava palisade, na drugom belom polju tri plave valovite linije i tri crvene ribe, na plavom polju, žuta ćuprija sa ispod ispisanom godinom podizanja, u centralnom zeleno-plavom polju, tri amfore iz kojih ističe voda. Sve nadvišeno zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona. Držači su dve ženske figure sa mačem i štitom na kojem se prepoznaje grb Republike Srbije. Postament je blago brdovito tle.

Primetne su greške u blazonu: redosled polja, neprecizno blazoniran položaj elemenata, pominjanje grba Republike Srbije koji se ne nalazi na rešenju i sl.

Grb i zastava Smederevske Palanke (2003-2009)

U odluci o grbu i zastavi (stegu) opštine i naseljenog mesta Smederevska Palanka iz 2003 stoji opis simbola koji od 2009. godine nisu više u upotrebi:

Grb Opštine Smederevska Palanka koristi se u tri nivoa, kao Osnovni, Srednji i Veliki grb.

Osnovni grb: Sniženim dubokim palisadnim rezom razdeljeno polje, gore u zelenom srebrna zapadna fasada crkve sa kupolom i krstom na njoj, dole u crnom talasasta zlatna letva praćena sa gornje i donje strane po jednom istom takvom prugom.

Srednji grb: Sniženim dubokim palisadnim rezom razdeljeno polje, gore u zelenom srebrna zapadna fasada crkve sa kupolom i krstom na njoj, dole u crnom talasasta zlatna letva praćena sa gornje i donje strane po jednom istom takvom prugom. Štit je krunisan zlatnom bademskom krunom sa tri merlona. Oko štita zlatan plodni Hrastov venac obmotan purpurnom trakom na kojoj je srebrni natpis SMEDEREVSKA PALANKA.

Veliki grb: Sniženim dubokim palisadnim rezom razdeljeno polje, gore u zelenom srebrna zapadna fasada crkve sa kupolom i krstom na njoj, dole u crnom talasasta zlatna letva praćena sa gornje i donje strane po jednom istom takvom prugom. Štit je krunisan zlatnom bademskom krunom sa tri merlona. Držači štita su dva propeta crvena zlatom oružana lava istih takvih jezika, koji zamahuju prirodnim mačem zlatnog balačka. Izmedju držača i štita pobodeno je u tlo po jedno uspravno prirodno koplje okovano zlatom sa koga se u polje vije zlatnim resama opervažen steg Srbije (desno) odnosno Titulara (levo). steg Titulara ponavlja motiv sa štita, bez talasaste letve i pruga. Postament je zlatna razgranata i plodna grana hrasta preko koje je purpurna traka ispisana srebrom SMEDEREVSKA PALANKA.

Član 3.

Opština Smederevska Palanka ima kvadratni steg sledećeg blazona: Sniženim dubokim palisadnim rezom razdeljeno polje, gore u zelenom srebrna zapadna fasada crkve sa kupolom i krstom na njoj, dole crno.

Poslednja izmena: 8-JAN-2008


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Centralna Srbija

Podunavski okrug - opštine

Smederevska Palanka - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Azanja ● Baničina ● Bačinac ● Bašin ● Vlaški Do ● Vodice ● Glibovac ● Golobok ● Grčac ● Kusadak ● Mala Plana ● Mramorac ● Pridvorice ● Ratari ● Selevac ● Smederevska Palanka ● Stojačak ● Cerovac ●

 
Zastava Smederevske Palanke

Zastava Smederevske Palanke

Veliki grb Smederevske Palanke

Veliki grb Smederevske Palanke

Grb Smederevske Palanke (2003-2009)

Grb Smederevske Palanke (2003-2009)

Zastava Smederevske Palanke (2003-2009)

Zastava Smederevske Palanke (2003-2009)

Veliki grb Smederevske Palanke (2003-2009)

Veliki grb Smederevske Palanke (2003-2009)

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije