Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Toplički okrug  >  Prokuplje

opština

Prokuplje

Prokuplje koristi pseudoheraldički amblem. Radi se o štitu oivičenim zlatom i istim takvim krstom rasčetvorenim. Četiri tako nastala polja, u stvari čine celinu predstave. U gornjem desnom polju na srebrnoj podlozi je tamnoplavo uzvišenje sa obrisom nekakve zgrade i kule (simbol utvrđenja i crkve Sv. Prokopija na brdu Hisar iznad grada). U gornjem levom polju na srebrnoj pozadini tamnoplavo je ispisana godina najstarijeg pomena grada -1395. U poljima u podnožju na tamnoplavoj pozadini su dve valovite srebrne trake kao simbol reke Toplice koja protiče kroz mesto. Na sredini štita preko svega nalazi se srebrom oivičeni tamnoplavi kvadrat u kome je srebrni krug okružen sa devet manjih istih takvih krugova, što predstavlja Jug Bogdana i devet njegovih sinova koji su, po legendi, živeli u utvrđenju iznad grada.

Poslednja izmena: 5-OKT-2009


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Toplički okrug - opštine

Prokuplje - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Arbanaška ● Babin Potok ● Babotinac ● Bajčince ● Balinovac ● Balčak ● Bace ● Bela Voda ● Beli Kamen ● Belogoš ● Beloljin ● Berilje ● Bogujevac ● Bregovina ● Bresnik ● Bresničić ● Bublica ● Bukuloram ● Bulatovac ● Bučince ● Velika Plana ● Vidovača ● Viča ● Vlasovo ● Vodice ● Glasovik ● Gojinovac ● Gornja Bejašnica ● Gornja Bresnica ● Gornja Konjuša ● Gornja Rečica ● Gornja Stražava ● Gornja Toponica ● Gornja Trnava ● Gornje Kordince ● Gornji Statovac ● Grabovac ● Gubetin ● Dobrotić ● Donja Bejašnica ● Donja Bresnica ● Donja Konjuša ● Donja Rečica ● Donja Stražava ● Donja Toponica ● Donja Trnava ● Donje Kordince ● Donji Statovac ● Dragi Deo ● Drenovac ● Đurovac ● Đušnica ● Žitni Potok ● Zdravinje ● Zlata ● Jabučevo ● Jovine Livade ● Jugovac ● Kaludra ● Klisurica ● Kožince ● Končić ● Kondželj ● Kostenica ● Krnji Grad ● Kruševica ● Mađere ● Mala Plana ● Mačina ● Merovac ● Mikulovac ● Miljkovica ● Mrljak ● Mršelj ● Nova Božurna ● Novi Đurovac ● Novo Selo ● Obrtince ● Pasjača ● Pašinac ● Pestiš ● Petrovac ● Piskalje ● Pločnik ● Potočić ● Prekadin ● Prekašnica ● Prekopuce ● Prokuplje ● Rankova Reka ● Rastovnica ● Rgaje ● Reljinac ● Resinac ● Selište ● Smrdan ● Srednji Statovac ● Stari Đurovac ● Staro Selo ● Tovrljane ● Trnovi Laz ● Tulare ● Ćukovac ● Džigolj ● Ševiš ● Široke Njive ● Šišmanovac ●

 
Grb Prokuplja

„Grb”* Prokuplja

Zastava Prokuplja

Zastava Prokuplja


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije