Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Braničevski okrug  >  Požarevac

grad

Požarevac

Požarevac je primer grada (ranije opštine), koji je imao zvaničan grb i steg po heraldičkim standardima, ali samo u periodu od 2001. do 2005. godine. Zvaničan simbol Požarevca sada je pseudoheraldički amblem, koji je bio u upotrebi i od 1966. do 2001. godine.

Na inicijativu Fonda "Požarevački mir 1718. godine", umesto dosadašnjeg opštinskog grba, koristiće se stari grb iz 1966. godine.

Kurir - "Promenjen grb skupštine opštine", 5. januar 2006.

Amblem je rešenje akademskog vajara Nebojše Mitrića, koje u sebi sadrži stilizovane elemnte smeđe boje na narandžastoj pozadini: mač, statuetu "Kličevački idol" i maslinovu grančicu i tri linije koje predstavljaju tri reke - Moravu, Dunav i Mlavu.

Novu zvaničnu zastavu Požarevac je usvojio u isto vreme kada i amblem (grb), 28. decembra 2005. godine Odlukom o izmeni Odluke o grbu, zastavi i danu opštine Požarevac. Član 3 ove odluke opisuje zastavu ovako:

Zastava opštine Požarevac je kvadratnog oblika sa grbom opštine u sredini. Boja zastave je oranž. Grb na zastavi je prikazan grafički braon ili u boji zlata.

Zastava koja je bila zvanična u periodu 2001-2005 godine je kvadratna, sa žutim poljima koja predstavljaju plodnu zemlju i plavim poljem u obliku grčkog slova π (malo pi) koje predstavlja ušća Morave i Mlave u Dunav. U gornjem delu plavog polja smeštena su 3 bela diska. Ovo je heraldički steg, koji se nalazi i u velikom grbu, takođe bivšem.

Štit bivšeg grba Požarevca, ujedno i osnovni grb je crvene boje sa zlatnim krstom. Veliki grb imao je parafernalije po standardima srpske heraldike. Službeni glasnik opštine od 21. decembra 2001. godine u Odluci o grbu, zastavi i danu opštine Požarevac u članu 2 navodi kompletan blazon grba:

Grb opštine Požarevac koristi se u tri nivoa, kao osnovni, srednji i veliki grb. Blazon osnovnog grba glasi: Na crvenom polju zlatan krst, a u desnom kantonu propeti zlatni lav zamahuje srebrnom sabljom zlatnog balčaka.

Blazon srednjeg grba glasi: Osnovni grb (Na crvenom polju zlatan krst, a u desnom kantonu propeti zlatni lav zamahuje srebrnom sabljom zlatnog balčaka) nadvišen srebrnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona i okružen zelenim hrastovim poluvencem zlatnih plodova. Sve je postavljeno na crnu rundelu, okruženu crvenom trakom obostranom oivičenom i icpisanom zlatom Požarevac.

Blazon velikog grba glasi: Osnovni grb (Na crvenom polju zlatan krst, a u desnom kantonu propeti zlatni lav zamahuje srebrnom sabljom zlatnog balčaka) nadvišen srebrnom bademskom krunom sa četiri vidljiva merlona postavnjen između dva držača, od kojih je desni uspravljeni crni bik okružen zlatno i istih takvih papaka i repa, sa plavom ogrlicom na kojoj su u nizu tri srebrnjaka, a levi propeti, crni konj zlatne grive, repa i kopita, crvenog jezika, oko čijeg je vrata ogrlica kao kod desnog držača. Između držača i štita pobodena su vertikalna drvena zlatom okovana koplja sa kojih se u polje viju stegovi opšiveni zlatnim resama, desno steg Srbije, a levo steg Požarevca. Ispod grba je bela traka ispisana crvenim slovima Požarevac.

Nezvanična verzija na lenti ima drugačiji moto, na latinskom jeziku: "Ex flammis orior" - "Iz vatre izrastoh".

Poslednja izmena: 17-JAN-2008


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Braničevski okrug - opštine

Požarevac - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bare ● Batovac ● Beranje ● Bradarac ● Bratinac ● Brežane ● Bubušinac ● Dragovac ● Drmno ● Dubravica ● Živica ● Kasidol ● Klenovnik ● Kličevac ● Lučica ● Maljurevac ● Nabrđe ● Ostrovo ● Petka ● Požarevac ● Poljana ● Prugovo ● Rečica ● Selo Kostolac ● Trnjane ● Ćirikovac ●

 
Grb Požarevca

„Grb”* Požarevca

Zastava Požarevca

Zastava Požarevca

Grb Požarevca (2001-2006)

Grb Požarevca (2001-2006)

Zastava Požarevca (2001-2006)

Zastava Požarevca (2001-2006)

Srednji grb Požarevca (2001-2006)

Srednji grb Požarevca (2001-2006)

Veliki grb Požarevca (2001-2006)

Veliki grb Požarevca (2001-2006)


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije