Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Воjводина  >  Оџаци  >  Оџаци

Месна заjедница (место/насеље/село)

Оџаци

Стари грб места Оџаци у Оџацима jе заборављен. На слици jе његова представа из мађарског извора из 1880. године. Црква у селу посвећена jе Св. Арханђелу Михаjлу, одакле и мотив.

Последња измена: 1-MAP-2010


Воjводина

Западно-бачки округ - општине

Оџаци - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бачки Брестовац ● Бачки Грачац ● Богоjево ● Дероње ● Каравуково ● Лалић ● Оџаци ● Ратково ● Српски Милетић ●

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе