Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH

О саjту

Оваj веб саjт jе настао са идеjом да промовише правилну употребу локалних грбова и застава Србиjе и да сакупља битне податке о њима. Честа произвољна употреба, са малоброjним изузецима, како од стране локалних власти, тако и од стране грађана jе оно што оваj саjт жели да промени. Саjт jе покушаj да се информациjама о овоj теми на jедном месту подстакне и убрза уређивање прилично хаотичног стања у локалноj хералдици и вексилологиjи Србиjе.

Саjт jе постављен 19. децембра 2007. године.

Аутор саjта jе Иван Сараjчић, географ и вексилолог, редовни члан Српског хералдичког друштва и члан Комисиjе за опис застава при ФИАВ-у (Савез Међународних вексололошких друштава/Fédération internationale des associations vexillologiques).

Сарадници веб саjта:

Ладислав вон Бирон, Милош Боjовић, Младен Дамњановић, Ференц Едвин, Драган Груjић, Дамjан Илић, Стефан Jованчевић, Ненад Jовановић, Желимир Зрнић.

 
Zastava Srpskog heraldikog drutva

Стег Српског хералдичког друштва

Grb Srpskog heraldikog drutva

Грб Српског хералдичког друштва

© 2007-2018 Заставе и грбови Србиjе  - Иван Сараjчић, hosted by AbsolutOK