Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Расински округ  >  Трстеник

општина

Трстеник

Трстеник користи стилизован псеудохералдички амблем у плавоj и белоj боjи коjи користи елементе социjалистичких амблема. Средишња оса штита jе плодна стабљика пшенице коjа израста из две таласасте греде коjе представљаjу реку Западну Мораву. Поврх стабљике jе лента са именом града из коjе се уздижу стабљика винове лозе са листом и гроздом, са десне, и зупчаник, са леве стране.

Застава jе беле боjе са амблемом на средини. Jавља се и у хоризонталноj и у вертикалноj форми. Када се истиче испред општинске зграде вертикална jе, док хоризонтална застава заузима своjе место у кабинету председника општине.

Последња измена: 16-JУH-2010


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Расински округ - општине

Трстеник - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Богдање ● Божуревац ● Брезовица ● Бресно Поље ● Бучjе ● Велика Дренова ● Велуће ● Голубовац ● Горња Омашница ● Горња Црнишава ● Горњи Дубич ● Горњи Рибник ● Грабовац ● Доња Омашница ● Доња Црнишава ● Доњи Дубич ● Доњи Рибник ● Дубље ● Jасиковица ● Камењача ● Левићи ● Лободер ● Лозна ● Лопаш ● Мала Дренова ● Мала Сугубина ● Медвеђа ● Миjаjловац ● Милутовац ● Округлица ● Осаоница ● Оџаци ● Паjсак ● Планиница ● Пољна ● Попина ● Почековина ● Прњавор ● Раjинац ● Риђевштица ● Риљац ● Руjишник ● Селиште ● Стари Трстеник ● Стопања ● Страгари ● Стублица ● Тоболац ● Трстеник ● Угљарево ● Чаири ●

 
Grb Trstenika

„Грб”* Трстеника

Zastava Trstenika

Застава Трстеника

Vertikalna zastava Trstenika

Вертикална застава Трстеника


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе