Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Поморавски округ  >  Рековац

општина

Рековац

Рековац од 2010. године средњи грб коjи у детаљима одступа од норматива српске хералдике (круна ниjе бедемска, златни украсни оквир jе увезан заjедно са класjем пшенице и гранцицом храста). Ниjе познато да ли Рековац користи заставу.

Последња измена: 11-HOB-2010


Централна Србиjа

Поморавски округ - општине

Рековац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Баре ● Белушић ● Беочић ● Богалинац ● Браjиновац ● Велика Крушевица ● Вукмановац ● Доброселица ● Драгово ● Жупањевац ● Кавадар ● Каленићки Прњавор ● Калудра ● Комаране ● Лепоjевић ● Ломница ● Лоћика ● Малешево ● Мотрић ● Надрље ● Опарић ● Превешт ● Рабеновац ● Ратковић ● Рековац ● Секурич ● Сибница ● Сиљевица ● Течић ● Урсуле ● Цикот ● Шљивица ●

 
Grb Rekovca

Грб Рековца

Srednji grb Rekovca

Средњи грб Рековца

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе