Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Расински округ  >  Крушевац

град

Крушевац

Статут од 25. jуна 2008. године овако описуjе симболе Града Крушевца:

Члан 5.

Град има симболе коjи изражаваjу његове историjске, културне, привредне и географске посебности. Симболи Града су: грб, печат и застава.

Грб Града представља штит са кулом, коjа своjим горњим делом прераста оквире штита. У средњем делу грба налази се пехар у чиjем се горњем делу налази ратничка кацига. У доњем делу пехара исписана jе 1371. година.

Печат Града представља линеарно обликовање грба Града са натписом "Град Крушевац", око грба и натписа описан jе правилан круг. Око круга извучена jе неправилна линиjа коjа даjе изглед старог печата. Основна подлога заставе jе бордо-црвена, коjа сугерише владарску одећу, али и битке на Косову, са елементима боjе божура. Оперваже су истакнуте златном линиjом. Нема ивичне бордуре. На основноj подлози у горњем делу заставе налази се грб Града.

Застава се завршава ресама златне боjе.

Начин употребе симбола Града уређуjе се одлуком Скупштине Града.

Застава jе у статуту неjасно описана, а у употреби у Скупштини града jе истакнута верзиjа коjа jе очигледно предвиђена за вертикално истицање, али jе истакнута хоризонтално заjедно са државном заставом.

Последња измена: 30-CEП-2009


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Расински округ - општине

Крушевац - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Бегово Брдо ● Бела Вода ● Беласица ● Бивоље ● Бован ● Боjинце ● Бољевац ● Браjковац ● Буковица ● Буци ● Велика Крушевица ● Велика Ломница ● Велики Купци ● Велики Шиљеговац ● Велико Головоде ● Велико Крушинце ● Витановац ● Вратаре ● Вучак ● Гавез ● Гаглово ● Гари ● Глобаре ● Глободер ● Горњи Степош ● Гревци ● Гркљане ● Дворане ● Дедина ● Добромир ● Дољане ● Доњи Степош ● Ђунис ● Жабаре ● Здравиње ● Зебица ● Зубовац ● Jабланица ● Jасика ● Jошjе ● Каменаре ● Каоник ● Капиџиjа ● Кобиље ● Коморане ● Коњух ● Кошеви ● Крвавица ● Крушевац ● Кукљин ● Лазаревац ● Лазарица ● Липовац ● Ловци ● Лукавац ● Љубава ● Маjдево ● Макрешане ● Мала Врбница ● Мала Река ● Мали Купци ● Мали Шиљеговац ● Мало Головоде ● Мало Крушинце ● Мачковац ● Мешево ● Модрица ● Мудраковац ● Наупаре ● Падеж ● Пакашница ● Паруновац ● Пасjак ● Пепељевац ● Петина ● Позлата ● Пољаци ● Рибаре ● Рибарска Бања ● Рлица ● Росица ● Себечевац ● Сеземче ● Слатина ● Срндаље ● Срње ● Станци ● Суваjа ● Сушица ● Текиjа ● Треботин ● Трмчаре ● Ћелиjе ● Церова ● Црквина ● Читлук ● Шавране ● Шанац ● Шашиловац ● Шогољ ● Штитаре ●

 
Grb Kruevca

„Грб”* Крушевца

Zastava Kruevca

Застава Крушевца


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе