Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Расински округ  >  Брус

општина

Брус

Грб Бруса jе двобоjна нехералдичка композициjа. У врху штита jе лента са именом општине, а у дну година 1833. Под лентом, у централном делу штита, налази се округло поље са представом два планинска врха из коjе израста бор, а у чиjем су подножjу два укрштена чекића, као симбол рудника.

Последња измена: 16-JУH-2010


Централна Србиjа

Расински округ - општине

Брус - Месне заjеднице (места/насеља/села)

Батоте ● Бело Поље ● Блажево ● Богише ● Бозољин ● Боранци ● Ботуња ● Брђани ● Брзеће ● Брус ● Будиловина ● Велика Грабовница ● Витоше ● Влаjковци ● Горње Левиће ● Горњи Липовац ● Град ● Градац ● Грашевци ● Домишевина ● Доње Левиће ● Доњи Липовац ● Дренова ● Дртевци ● Дупци ● Ђерекаре ● Жарево ● Жилинци ● Жиљци ● Жуње ● Златари ● Игрош ● Иричићи ● Кнежево ● Кобиље ● Ковизле ● Ковиоци ● Кочине ● Крива Река ● Лепенац ● Ливађе ● Мала Врбница ● Мала Грабовница ● Милентиjа ● Осреци ● Паљевштица ● Равни ● Равниште ● Радманово ● Радуње ● Разбоjна ● Рибари ● Стануловиће ● Строjинци ● Судимља ● Тршановци ● Чокотар ● Шошиће ●

 
Grb Brusa

„Грб”* Бруса


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе