Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH

Воjводина

Аутономна покраjина Воjводина састављена jе од физичко-географских региjа: Баната, Бачке и Срема. Ове региjе некада су имале своjе грбове, чиjи се мотиви данас поjављуjу на званичном грбу Воjводине.

Воjводина jе административно подељена на 7 управних округа, 3 у Бачкоj, 3 у Банату и 1 у Срему. Управни окрузи су даље подељени на општине. Статус града има главни град покраjине Нови Сад.

Застава Аутономне покраjине Воjводине

У члану 2. Одлуке о застави Аутономне покраjине Воjводине коjа jе издата у "Службеном листу АПВ" бр 2/2004 од 2.3.2004. стоjи:

Застава Аутономне Покраjине Воjводине, териториjалне аутономиjе у Републици Србиjи, савремене Европске региjе и чланице Европских региjа састоjи се од три боjе, црвене, плаве и беле, положене водоравно у сразмери 1:8:1. У средини плавог поља налазе се поређане у круг три звезде жуте боjе. Однос ширине и дужине заставе jе 1:2. Застава jе двострана, идентичног изгледа са обе стране.

Грб Аутономне покраjине Воjводине

Грб Воjводине се састоjи од историjских грбови три воjвођанске региjе: Срема, Баната и Бачке. Историjски грб Срема jе у доњем делу штита и састоjи се од плавог поља са три сребрне виjугаве траке коjе представљаjу сремске реке Босут, Саву и Дунав. Испод друге траке jе зелено поље на коме су jелен у лежећем ставу, природних боjа и златне огрлице и чемпрес у природним боjама. У горњем левом пољу jе историjски грб Бачке - Апостол Павле на плавом пољу, са сребрним мачем у десноj руци и књигом у левоj руци. Горње лево поље jе црвене боjе са пропетим златним лавом коjи десном шапом држи сабљу. Ово поље представља Банат.

1. Северно-бачки округ

2. Средње-банатски округ

3. Северно-банатски округ

5. Западно-бачки округ

Воjводина, управни окрузи

Воjводина, управни окрузи

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе