Заставе и грбови Србиjе SRPSKI (L) | ENGLISH
Увод  >  О заставама

О заставама

Локалне заставе су новиjа поjава у Србиjи. Постепеним прихватањем хералдичких норматива Српско хералдичко друштво коjи подразумеваjу и општински стег/заставу као део великог нивоа грба и заставе су постале jедан од симбола коjе у статутима локалних управа могу представљати одређену териториjалну jединицу (наjчешће општину, а ређе и месну заjедницу). Локалне заставе коjе се користе или су званичне могу се поделити у неколико група:

1. Заставе - хералдички стегови

То су заставе коjе су инспирисане хералдичким стегом са нивоа великог грба. По стандардима су квадратних пропорциjа (1:1).

Прву подгрупу чине стегови коjи понављаjу мотив са штита, као на пример: Београд, Аранђеловац, Ариље, Чукарица, Лапово.

У другу подгрупу хералдичких стегова спадаjу они коjи имаjу мање или више измењени мотив са штита: Бараjево, Нови Београд, Горњи Милановац, Чаjетина.

У трећу подгрупу спадаjу хералдички стегови коjи су део великог грба, али не понављаjу мотив са штита: Топола, Врњачка Бања.

2. Заставе са аплицираним грбом или амблемом

Ова група застава jе обично произвољних пропорциjа, али има и примера где су оне дефинисане у одлуци о коришћењу локалних симбола, на пример (Ниш).

Овакве заставе садрже приказ целог грба, обично на jеднобоjноj позадини. Jављаjу се у употреби чак и у општинама где jе хералдички стег усвоjен (Љиг, Ужице) што ниjе правилно.

Постоjи и пример игнорисања хералдичког стега коjи jе део великог грба уместо кога се званично користи jеднобоjна заставе са аплицираним великим грбом (Ниш).

Званична употреба целог грба аплицираног на заставу, тамо где хералдички банер ниjе део великог грба, jер таj ниво грба не постоjи, може се наћи у примерима: Суботице, Панчева, Новог Сада.

Последња измена: 6-ДEЦ-2007

 
Zastava Vračara

Врачар, пример хералдичког стега коjи се подудара са мотивом штита

Zastava Novog Beograda

Нови Београд, пример хералдичког стега коjи се не подудара са мотивом штита

Predviđena zastava Niša kao heraldički steg. Nije u upotrebi

Хералдички стег Ниша, део великог грба. Град Ниш не користи оваj стег.

Zastava Niša

Застава Ниша у употреби

Zastava Subotice

Застава Суботице, пример заставе са аплицираним целим грбом

© 2007-2018 Заставе и грбови Србиjе  - Иван Сараjчић, hosted by AbsolutOK