Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH

Териториjална организациjа Србиjе

У саставу Републике Србиjе налазе се две аутономне покраjине: Воjводина и Косово и Метохиjа. У сврху админитрациjе и статистике, остали део Србиjе jе назван Централна Србиjа, коjа у свом саставу има и Град Београд, главни град Србиjе.

Покраjине

Аутономне покраjине Воjводина и Косово и Метохиjа имаjу посебне надлежности, као и право на сопствене симболе, па тако Воjводина користи грб и заставу. Аутономна покраjина Косово и Метохиjа, коjа jе од 1999. године под управом Уjедињених Нациjа, званично користи симболе УН. Незванично, Албанско становништво користи албанску народну заставу, коjа jе идентична застави суседне Албаниjе. Српско становништво поштуjе и користи симболе Републике Србиjе, као и институциjе Републике Србиjе на Косову и Метохиjи, коjи их користе званично.

Управни окрузи

Према Закону о териториjалноj организациjи и локалноj самоуправи, управни окрузи су регионални центри државне власти. Министарства обављаjу државне послове Републике Србиjе преко центара округа. Ове териториjалне jединице су органи државне управе, па тако немаjу своjе симболе већ користе грб и заставу Републике Србиjе.

Општине и градови

Општине и градови су основне jединице локалне самоуправе.

Градови су териториjалне jединице са више од 100000 становника, изузетно и мање, ако су остали битни услови за такав статус испуњени. Градови даље могу бити подељени у градске општине (примери Београда и Ниша). Градови у Републици Србиjи су: Ваљево, Врање, Заjечар, Зрењанин, Jагодина, Крагуjевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Ниш, Нови Пазар, Нови сад, Панчево, Пожаревац, Приштина, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Чачак и Шабац.

Општине и градови имаjу право на сопствене симболе коjе самостално уређуjу статутима или посебним одлукама о њиховоj употреби. Чест jе случаj да се у статутима општина и градова помиње постоjање симбола, али да се уопште не користе, нити постоjи њихов опис. Са друге стране неке општине и градови су кроз одлуку о симболима само делимично описале њихов изглед, па се изглед не може стриктно реконструисати. Наjсветлиjи примери су општине и градови коjи у своjим одлукама о симболима садрже и детељан блазон (опис) грба и заставе.

Насељена места

Насељена места представљаjу делове териториjе општине или града коjи имаjу изграђене обjекте за становање и привређивање и основну инфраструктуру. Могу бити организована у месне заjеднице.

 

Град Београд Град Београд

Централна Србиjа Централна Србиjа

Воjводина Воjводина

>Косово и Метохиjа Косово и Метохиjа

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе