Заставе и грбови Србиjе
SRPSKI (L) | ENGLISH
Териториjална организациjа  >  Централна Србиjа  >  Нишавски округ  >  Ниш

град

Ниш

Град Ниш jе 1996. године усвоjио грб по принципима нове српске хералдике, али са извесним изменама.

Према Статуту града Ниша, донетом 6. jуна 2002. године, у Основним одредбама у члану 9 се одређуjе званични изглед заставе:

Застава града Ниша jе плаве боjе, правоугаоног облика, односа страна 2 према 1, са симболом града у горњем десном углу, коjи заузима 1/6 површине заставе. Застава града Ниша истиче се уз заставу Републике Србиjе.

Међутим, потврђена jе употреба заставе у размери здепастиjоj од 1:2, негде око 2:3. Ова jединица локалне управе се ниjе водила принципима новиjе српске вексилологиjе, коjи се ослањаjу на хералдички стег, као званичну заставу општине.

У пракси, коришћење основног грба Ниша ниjе заживело. Велики грб се користи у разним приликама, па и у оним где би требало искључиво користити основни грб, на пример на државноj и другим телевизиjама, у оквиру временске прогнозе за Ниш.

Српски стег на великом грбу коjи се употребљава садржи златни крст са оцилима, иако се понекад користи верзиjа без њега - коjа представља оригиналну предложену верзиjу.

Чувари штита на великом грбу Ниша су Стеван Синђелић (десно) и Константин Велики, римски император (лево).

Ниш као градска општина

У време када jе Ниш претендовао на статус града, по тадашњем закону о локалноj самоуправи град се морао састоjати од више градских општина, па jе прелазно решење било да се новоуспостављени град Ниш подели на две општине: Нишку Бању и Ниш. Из општине Ниш касниjе су настале остале градске општине града Ниша: Пантелеj, Црвени Крст, Палилула и Медиjана.

Последња измена: 25-MAP-2010


Сродни спољни линкови:


Фотографиjе:


Централна Србиjа

Нишавски округ - општине

 
Grb Nia

Грб Ниша

Zastava Nia

Застава Ниша

Srednji grb Nia

Средњи грб Ниша

Veliki grb Nia

Велики грб Ниша

Predviena zastava Nia kao heraldiki steg. Nije u upotrebi

Предвиђена застава Ниша као хералдички стег. Ниjе у употреби

Grb nekadanje gradske optine Ni (2002-2005)

„Грб”* некадашње градске општине Ниш (2002-2005)

Zastava nekadanje gradske optine Ni (2002-2005)

Застава некадашње градске општине Ниш (2002-2005)


*Реч 'грб' jе под наводницима jер амблем не представља грб у хералдичком смислу те речи.

© 2007-2024 Заставе и грбови Србиjе