Flags and Arms of Serbia
SRPSKI (L) | СРПСКИ (Ћ)
Territorial organization  >  Central Serbia  >  Zlatibor District  >  Sjenica

municipality

Sjenica

Municipality of Sjenica uses non-heraldic emblem, which obviously dates from period of former SFRY.

Last modified: 7-DEC-2007


Related external links:


Central Serbia

Zlatibor District - municipalites

Sjenica - Local communities (places, villages)

Aliveroviće ● Bagačiće ● Bare ● Bačija ● Bioc ● Blato ● Boguti ● Božov Potok ● Boljare ● Borišiće ● Boroviće ● Breza ● Brnjica ● Buđevo ● Vapa ● Veskoviće ● Visočka ● Višnjeva ● Višnjice ● Vrapci ● Vrbnica ● Vrsjenice ● Goluban ● Gornje Lopiže ● Goševo ● Grabovica ● Gradac ● Grgaje ● Doliće ● Donje Goračiće ● Donje Lopiže ● Dragojloviće ● Draževiće ● Družiniće ● Dubnica ● Duga Poljana ● Dujke ● Dunišiće ● Žabren ● Žitniće ● Zabrđe ● Zaječiće ● Zahumsko ● Jevik ● Jezero ● Kalipolje ● Kamešnica ● Kanjevina ● Karajukića Bunari ● Kijevci ● Kladnica ● Kneževac ● Koznik ● Kokošiće ● Krajinoviće ● Krivaja ● Krnja Jela ● Krstac ● Krće ● Lijeva Reka ● Ljutaje ● Mašoviće ● Medare ● Međugor ● Milići ● Papiće ● Petrovo Polje ● Plana ● Poda ● Ponorac ● Pralja ● Raždaginja ● Rasno ● Raspoganče ● Rastenoviće ● Raškoviće ● Sjenica ● Skradnik ● Strajiniće ● Stup ● Sugubine ● Sušica ● Trešnjevica ● Trijebine ● Tuzinje ● Tutiće ● Uvac ● Ugao ● Ursule ● Ušak ● Fijulj ● Caričina ● Cetanoviće ● Crvsko ● Crčevo ● Čedovo ● Čipalje ● Čitluk ● Šare ● Štavalj ● Šušure ●

 
Arms of Sjenica

”Arms”* of Sjenica


*Word 'Arms' is written with quotation mark because this is not coat of arms in heraldic sense

© 2007-2024 Flags and Arms of Serbia