Flags and Arms of Serbia
SRPSKI (L) | СРПСКИ (Ћ)
Territorial organization  >  Central Serbia  >  Rasina District  >  Kruševac

city

Kruševac

Kruševac uses non-heraldic emblem.

Flag is dark red charged with the emblem.

Last modified: 30-SEP-2009


Related external links:


Photos:


Central Serbia

Rasina District - municipalites

Kruševac - Local communities (places, villages)

Begovo Brdo ● Bela Voda ● Belasica ● Bivolje ● Bovan ● Bojince ● Boljevac ● Brajkovac ● Bukovica ● Buci ● Velika Kruševica ● Velika Lomnica ● Veliki Kupci ● Veliki Šiljegovac ● Veliko Golovode ● Veliko Krušince ● Vitanovac ● Vratare ● Vučak ● Gavez ● Gaglovo ● Gari ● Globare ● Globoder ● Gornji Stepoš ● Grevci ● Grkljane ● Dvorane ● Dedina ● Dobromir ● Doljane ● Donji Stepoš ● Đunis ● Žabare ● Zdravinje ● Zebica ● Zubovac ● Jablanica ● Jasika ● Jošje ● Kamenare ● Kaonik ● Kapidžija ● Kobilje ● Komorane ● Konjuh ● Koševi ● Krvavica ● Kruševac ● Kukljin ● Lazarevac ● Lazarica ● Lipovac ● Lovci ● Lukavac ● Ljubava ● Majdevo ● Makrešane ● Mala Vrbnica ● Mala Reka ● Mali Kupci ● Mali Šiljegovac ● Malo Golovode ● Malo Krušince ● Mačkovac ● Meševo ● Modrica ● Mudrakovac ● Naupare ● Padež ● Pakašnica ● Parunovac ● Pasjak ● Pepeljevac ● Petina ● Pozlata ● Poljaci ● Ribare ● Ribarska Banja ● Rlica ● Rosica ● Sebečevac ● Sezemče ● Slatina ● Srndalje ● Srnje ● Stanci ● Suvaja ● Sušica ● Tekija ● Trebotin ● Trmčare ● Ćelije ● Cerova ● Crkvina ● Čitluk ● Šavrane ● Šanac ● Šašilovac ● Šogolj ● Štitare ●

 
Arms of Kruševac

”Arms”* of Kruševac

Flag of Kruševac

Flag of Kruševac


*Word 'Arms' is written with quotation mark because this is not coat of arms in heraldic sense

© 2007-2024 Flags and Arms of Serbia