Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Vojvodina  >  Severno-banatski okrug  >  Senta

opština

Senta / Zenta

Iz člana 5. Statuta Opštine Senta:

Opština ima svoje simbole: grb, zastavu i grbovni štambilj, sa kojima izražava svoje istorijske, kulturne i geografske posebnosti.

Grb opštine čini: svetlo plavi štit sa dva dijagonalno ukrštena ključa zlatne boje sa ušicama okrenutim na dole i zaporima okrenutim postranično na gore, a u čijim ušicama se nalazi po jedna kečiga srebrne boje, koje su jedna od druge okrenute u vodoravnom položaju. Između ključeva po sredini štita uzdiže se zlagan klas pšenice sa dva postranična zelena lista. Iznad štita nalazi se kaciga sa spuštenim vizirom srebrnaste boje sa krunom. Sa desne strane štita nalazi se plavo-zlatni, a sa leve strane crveno-srebrni plašt.

Zastava opštine je dvobojna: čine je dve rondele žute i svetloplave boje vertikalno postavljene u jednakoj širini ili horizontalno postavljene rondele svetloplave i žute boje u jednakoj širini. Odnos širine i dužine zastave iznosi jedan prema dva. U sredini zastave, na mestu preseka dijagonala, nalazi se grb opštine.

Grbovni štambilj je okruglog oblika. Njegov sadržaj istovetan je sa grbom opštine, s tim da se iznad grba nalazi natpis: Sigillum Civitatis Zentha, a ispod grba su isticane godine 1506-1902. Korišćenje simbola utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine opštine u skladu sa zakonom.

6. mart 2006. godine

Poslednja izmena: 14-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Vojvodina

Severno-banatski okrug - opštine

Senta - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Bogaraš ● Gornji Breg ● Kevi ● Senta ● Tornjoš ●

 
Grb Sente

Grb Sente

Zastava Sente

Zastava Sente

Srednji (pečatni) grb Sente

Srednji (pečatni) grb Sente

Srednji grb Sente

Srednji grb Sente

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije