Zastave i grbovi Srbije СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH

O sajtu

Ovaj veb sajt je nastao sa idejom da promoviše pravilnu upotrebu lokalnih grbova i zastava Srbije i da sakuplja bitne podatke o njima. Česta proizvoljna upotreba, sa malobrojnim izuzecima, kako od strane lokalnih vlasti, tako i od strane građana je ono što ovaj sajt želi da promeni. Sajt je pokušaj da se informacijama o ovoj temi na jednom mestu podstakne i ubrza uređivanje prilično haotičnog stanja u lokalnoj heraldici i veksilologiji Srbije.

Sajt je postavljen 19. decembra 2007. godine.

Autor sajta je Ivan Sarajčić, geograf i veksilolog, redovni član Srpskog heraldičkog društva i član Komisije za opis zastava pri FIAV-u (Savez Međunarodnih veksololoških društava/Fédération internationale des associations vexillologiques).

Saradnici veb sajta: 

Ladislav von Biron, Miloš Bojović, Mladen Damnjanović, Ferenc Edvin, Dragan Grujić, Damjan Ilić, Stefan Jovančević, Nenad Jovanović, Želimir Zrnić.

 
Zastava Srpskog heraldičkog društva

Steg Srpskog heraldičkog društva

Grb Srpskog heraldičkog društva

Grb Srpskog heraldičkog društva

© 2007-2018 Zastave i grbovi Srbije  - Ivan Sarajčić, hosted by AbsolutOK