Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Centralna Srbija  >  Raški okrug  >  Raška

opština

Raška

Raška koristi neheraldički amblem u dve verzije: dvobojnoj i u boji. Po elementima i stilu vrlo je sličan amblemu Leposavića.

Statut opštine u članu 7. ovako opisuje opštinsku zastavu:

Zastava opštine je plave boje sa odštanpanim belim amblemom opštine na sredini platna.

Proporcije zastave nisu pomenute.

Elementi koji se pojavljuju na amblemu Raške su: natpis Raška, planina (Kopaonik), most, kupola crkve (moguće je da se predstavlja kupolu manastira Gradac), zupčanik, ukršteni čekići i reka (Ibar).

Statut opštine u članu 6. ovako opisuje amblem:

Amblem opštine je u obliku štita čija sadržina simbolizuje, umetnički održava i na sintetički način prikazuje kulturno istorijsku prošlost, geografske, privredne i druge karakteristike i perspektive daljeg razvoja opštine.

Poslednja izmena: 7-DEC-2007


Srodni spoljni linkovi:


Centralna Srbija

Raški okrug - opštine

Raška - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Badanj ● Baljevac ● Bela Stena ● Belo Polje ● Beoci ● Biljanovac ● Biniće ● Biočin ● Boroviće ● Boće ● Brvenik ● Brvenik Naselje ● Brvenica ● Varevo ● Vojmilovići ● Vrtine ● Gnjilica ● Gostiradiće ● Gradac ● Draganići ● Žerađe ● Žutice ● Zarevo ● Jošanička Banja ● Kaznoviće ● Karadak ● Kovači ● Kopaonik ● Korlaće ● Kraviće ● Kremiće ● Kruševica ● Kurići ● Kućane ● Lisina ● Lukovo ● Milatkoviće ● Mure ● Novo Selo ● Nosoljin ● Orahovo ● Pavlica ● Panojeviće ● Piskanja ● Plavkovo ● Plešin ● Pobrđe ● Pokrvenik ● Pocesje ● Radošiće ● Rakovac ● Raška ● Rvati ● Rudnica ● Sebimilje ● Semeteš ● Supnje ● Tiodže ● Trnava ● Crna Glava ● Šipačina ●

 
Grb Raške

„Grb”* Raške

Zastava Raške

Zastava Raške


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije