Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Savski Venac

gradska opština

Savski Venac

Skupština opštine Savski Venac U Odluci o organizaciji i radu organa gradske opštine Savski venac od 29. jula 2004. godine definisila je svoje simbole. Opština koristi grb u tri nivoa i zastavu. Članovi 4. i 5. opisuju simbole:

Član 5.

Opština Savski venac koristi grb u tri nivoa, kao osnovni, srednji i veliki grb.

Osnovni grb opštine Savski venac je cvetni štit na kome je zeleni trobreg u čijem je podnožju srebrna talasasta greda, a iznad nje preko svega zlatan hrastov venac u dnu vezan srpskom trobojkom, preko toga je postavljen srebrni dvoglavi orao zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu na čijem je grudima kruna Kralja Petra I u prirodnim bojama.

Srednji grb je istovetan Osnovnom grbu, ali je štit nadvišen zlatnom bademastom krunom sa tri zupca iznad štita.

Veliki grb je istovetan Srednjem grbu ali sadrži i dva držača u vidu srebrnih labudova, zlatnih kljunova i nokata i crnih nogu, krila podignuta za poletanje; svaki držač pridržava jarbol stega, prirodne boje i zlatom okovan, zlatnog vrha i to desni držač istim takvim resama opervažen steg grada Beograda, a levi držač istim takvim resama opervažen steg opštine Savski venac. Postament Velikog grba crnim slovima ispisano je SAVSKI VENAC.

Član 6.

Zastava opštine Savski venac ima polje kvadratnog oblika i crvene boje u kome je iznad zlatnog tla spuštena talasasta bela greda iznad koje se uzdiže zeleni trobreg, a u gornjem kantonu uz jarbol nalazi se zlatni hrastov venac uvezan srpskom trobojkom.

Cvetni štit koji se pominje je verovatno štamparska greška, jer bi bilo logično da bi tu trebala da stoji reč crveni.

Poslednja izmena: 14-NOV-2007


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

Savski Venac - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Beograd (Savski Venac) ●

 
Grb Savskog Venca

Grb Savskog Venca

Zastava Savskog Venca

Zastava Savskog Venca

Srednji grb Savskog Venca

Srednji grb Savskog Venca

Veliki grb Savskog Venca

Veliki grb Savskog Venca

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije