Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Palilula

gradska opština

Palilula

Odbornici Skupštine Gradske opštine Palilula usvojili su 7. juna 2006. na 12 sednici Skupštine Odluku o upotrebi simbola Gradske opštine Palilula. Odlukom je određen izgled i upotreba grba i zastave – grb se koristi u tri nivoa kao Osnovni, Srednji i Veliki grb.

Zastava je kvadratnog oblika i ponavlja motiv sa štita, odnosno osnovnog grba.

Osnovni grb Palilule podeljen je horizontalno na dva polja, a gornje polje je podeljeno vertikalno na dva polja, oivičena zlatnim. Gornje desno polje je crveno sa zlatnom lulom, levo polje je plavo sa stilizovanom kupolom crkve svetog Marka i dve vijugave zlatne linije. Donje polje je belo sa zlatnom stilizovanom predstavom šatora, zlatnim ključem i godinom - 1830.

Srednji grb je štit sa zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona.

Veliki grb sadrži i sledeće elemente/parefernalije: desni čuvar grba je Sveti prvomučinek i arhiđakon Stefan, koji pridržava heraldički steg Grada Beograda. Levi čuvar grba je Sveti apostol i jevanđelista Marko, koji pridržava heraldički steg Gradske opštine Palilula.

U čelenci grba je zlatna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona i zlatnim lavom koji u desnoj šapi drži zlatni mač.

Postament je zeleni brežuljak. Na lenti su pored naziva opštine, ispisana i imena: sv. Marko i sv. Stefan.

Poslednja izmena: 16-OKT-2007


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Grad Beograd

Palilula - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Borča ● Veliko Selo ● Dunavac ● Kovilovo ● Ovča ● Padinska Skela ● Slanci ● Beograd (Palilula) ●

 
Grb Palilule

Grb Palilule

Zastava Palilule

Zastava Palilule

Srednji grb Palilule

Srednji grb Palilule

Veliki grb Palilule

Veliki grb Palilule

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije