Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Novi Beograd

gradska opština

Novi Beograd

Na Dvadesetoj sednici SO Novi Beograd, održanoj 11. jula 2003, odbornici su usvojili grb Gradske opštine Novi Beograd – veliki, srednji i mali grb, i zastavu čiji je autor Srpsko heraldičko društvo. Odbornici su usvojili i Odluku o upotrebi i zaštiti grba i zastave, kojom se precizira njihova upotreba.

Zastava je heraldički steg sa velikog grba Novog Beograda. Razlikuje se od osnovnog grba. Zastava je crvena, a na počasnom mestu, u kantonu je zastava Beograda belo oivičena. U crvenom polju su tri bela uspravna pravougaonika raspoređena 2+1.

Grb Novog Beograda predstavlja srebrni vitao koji deli štit na tri polja. Ispunjeni prostor vitla (donji deo štita) aludira na grb grada Beograda (srebrna tvrđava na crvenom bregu), na ostala dva polja nalaze se po tri srebrna bileta 2+1.

Kombinacija boja (crveno, plavo i belo) podseća na zastavu Srbije i nekadašnje Federacije, čije je sedište Vlade na teritoriji Novog Beograda.

U čelenci srednjeg grba Novog Beograda nalazi se zlatna bedemska kruna sa četiri vidljiva merlona, što označava teritoriju sa više od 100000 žitelja.

Čuvari na nivou velikog grba Novog Beograda su lastavice, vesnici proleća, buđenja prirode i obnove života; one su takođe simbol nastanjivanja, svijanja gnezda, doma kome su uvek vraća.

Poslednja izmena: 1-OKT-2007


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Grad Beograd

Novi Beograd - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Beograd (Novi Beograd) ●

 
Grb Novog Beograda

Grb Novog Beograda

Zastava Novog Beograda

Zastava Novog Beograda

Srednji grb Novog Beograda

Srednji grb Novog Beograda

Veliki grb Novog Beograda

Veliki grb Novog Beograda

Bivši amblem/logo Novog Beograda upotrebljavan do 2003. Godine

Bivši amblem/logo Novog Beograda upotrebljavan do 2003. Godine


*Reč 'grb' je pod navodnicima jer amblem ne predstavlja grb u heraldičkom smislu te reči.

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije