Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Lazarevac

gradska opština

Lazarevac

Simbole Lazarevca osmislilo je Srpsko heraldičko društvo "Beli Orao".

Statut Gradske opštine Lazarevac od 14. novembara 2008. godine ovako opisuje simbole:

Član 5.

Gradska opština ima grb i zastavu.

Grb gradske opštine koristi se u tri nivoa, kao Osnovni, Srednji i Veliki grb.

Blazon osnovnog grba glasi: U srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.

Blazon Srednjeg grba glasi: Osnovni grb (u srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.) nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona. Ispod štita ispisan je naziv mesta i opštine.

Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb (u srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.) nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona. Čuvari grba su dva anđela sa zlatnim oreolima, crvenim traka oko čela i crvenim orarima opervaženim zlatom ukrštenim na grudima, odevena u duge bele haljine, od kojih svaki drži purpurno zlatom okovano koplje sa koga se u polje vije zlatnim resama opervažen steg Beograda (desno), odnosno Titulara (levo). Postament je travom obrastao brežuljak, u čijem su podnožju plavi talasi Kolubare. Ispod grba ispisano je ime naseljenog mesta i opštine.

Gradska opština ima kvadratni steg sledećeg blazona: Na belom između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj beli krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa belom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.

Poslednja izmena: 30-SEP-2009


Srodni spoljni linkovi:


Grad Beograd

Lazarevac - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Arapovac ● Barzilovica ● Baroševac ● Bistrica ● Brajkovac ● Burovo ● Veliki Crljeni ● Vrbovno ● Vreoci ● Dren ● Dudovica ● Županjac ● Zeoke ● Junkovac ● Kruševica ● Lazarevac ● Leskovac ● Lukavica ● Mali Crljeni ● Medoševac ● Mirosaljci ● Petka ● Prkosava ● Rudovci ● Sakulja ● Sokolovo ● Stepojevac ● Strmovo ● Stubica ● Trbušnica ● Cvetovac ● Čibutkovica ● Šopić ● Šušnjar ●

 
Grb Lazarevca

Grb Lazarevca

Zastava Lazarevca

Zastava Lazarevca

Srednji grb Lazarevca

Srednji grb Lazarevca

Veliki grb Lazarevca

Veliki grb Lazarevca

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije