Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH
Teritorijalna organizacija  >  Grad Beograd  >  Zemun

gradska opština

Zemun

U poslednje vreme, u upotrebi se smenjuju različite stilizacije grba Zemuna. Štit im je po elementima zajednički i predstavlja tradicionalni grb Zemuna.

U oktobru 2009. godine, ponovo je vraćen grb sa čuvarima tzv. Krajišnicima, koji je bio aktuelan i u periodu 2004-2005.

Grb i zastava, obeležja opštine Zemun promeniće izgled.

...

Umesto lavova, grb će ubuduće čuvati dva ratnika sa crvenim štitovima, sa srpskim obeležjima - srebrni krst i ocila. Ćiriličnim slovima na dnu će biti ispisano "Zemun", za razliku od prethodnog natpisa "Zemun oduvek, Zemun zauvek". Zastava će biti bele boje, sa grbom na sredini.

...

Predsednik Zemuna Gordana Pop Lazić kaže da bi svaki laik primetio da nešto nije kako valja, kada pogleda jelena sa bradom na starom grbu, što u prirodi ne postoji.

...

- Prihvatamo ove sitne ispravke oko boja, ali prekrajanje i ubacivanje ratnika, nije u redu. Njih u grbu Zemuna nikada, tokom istorije nije bilo. Postoje na obeležjima drugih opština koje su ih pravile poslednjih 15 godina, a naš grb ima tradiciju - rekao nam je Veroljub Jovančević, član Demokratske stranke Srbije. - Ne treba svaka vlast da menja izgled obeležja.

Novosti – “Ratnici umesto lavova”, 17. jun 2005.

Ovo je jedan od primera nepoznavanja heraldike u praksi. Lokalne vlasti često identifikuju simbole sa određenom političkom partijom, umesto sa teritorijom i stanovništvom teritorijalne jedinice, pa tako dolazi do česte promene simbola.

2004-2005

Tradicionalni štit (osnovni grb) Zemuna sadrži drvo u prirodnim bojama koje izrasta iz zelenog podnožja. Osnovna boja štita je plava. Jelen koji leži u prirodnoj boji je sa desne strane, a sa leve je propeti zlatni lav koji u desnoj šapi drži srebrnu sablju. Zajedno sa bedemskom krunom sa pet kula čini srednji grb, koji nije u upotrebi od 2005. godine, već se koristi samo veliki grb Zemuna. Veliki grb je izmenjen 2005. godine. Izmene se ogledaju u promeni čuvara grba (umesto zlatnih lavova, na novom grbu su vitezovi sa štitovima sa belim krstom i ocilima), umesto starog motoa na lenti Oduvek, Zemun, zauvek, na novom je ime opštine. Takođe, postament sasatavljen od zelenog i plavog polja odvojenog belom vijugavom linijom na novm je grbu izostavljen.

2009. godina (od aprila od oktobra)

Statut gradske opštine Zemun koji je 6. aprila 2009. doneo privremeni organ opštine opisuje grb i zastavu:

Simboli Gradske opštine

Član 5.

Gradska opština ima svoj grb i svoju zastavu. Grb Gradske opštine Zemun ima četvorouglasti štit plave boje; na podnožju štita je zeleni trobreg iz kojeg raste zeleno krošnjasto stablo; s desne strane stabla leži (odmara) jelen u prirodnoj boji, okrenut prema stablu; s leve strane stabla stoji uspravan zlatan lav, koji u podignutoj desnici drži srebrnu sablju (krivošiju); iznad štita je zlatna zidna kruna sa 5 šiljaka. Grb počiva na lenti plave boje, na kojoj je ispisano ćiriličnim zlatnim slovima: Zemun.

Zastava Gradske opštine je proporcija dva prema jedan (2:1) u horizontali. Zastava je bela sa grbom Zemuna.

Upotreba grba i zastave Gradske opštine uređuje se odlukom Skupštine gradske opštine.

Poslednja izmena: 9-JUN-2009


Srodni spoljni linkovi:


Fotografije:


Grad Beograd

Zemun - Mesne zajednice (mesta/naselja/sela)

Ugrinovci ● Beograd (Zemun) ●

 
Grb Zemuna

Grb Zemuna

Zastava Zemuna

Zastava Zemuna

Srednji grb Zemuna

Srednji grb Zemuna

Veliki grb Zemuna

Veliki grb Zemuna

Zastava Zemuna (2009)

Zastava Zemuna (2009)

Zastava Zemuna (2003-2005)

Zastava Zemuna (2003-2005)

Veliki grb Zemuna (2004-2005)

Veliki grb Zemuna (2004-2005)

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije