Zastave i grbovi Srbije
СРПСКИ (Ћ) | ENGLISH

Vojvodina

Autonomna pokrajina Vojvodina sastavljena je od fizičko-geografskih regija: Banata, Bačke i Srema. Ove regije nekada su imale svoje grbove, čiji se motivi danas pojavljuju na zvaničnom grbu Vojvodine.

Vojvodina je administrativno podeljena na 7 upravnih okruga, 3 u Bačkoj, 3 u Banatu i 1 u Sremu. Upravni okruzi su dalje podeljeni na opštine. Status grada ima glavni grad pokrajine Novi Sad.

Zastava Autonomne pokrajine Vojvodine

U članu 2. Odluke o zastavi Autonomne pokrajine Vojvodine koja je izdata u "Službenom listu APV" br 2/2004 od 2.3.2004. stoji:

Zastava Autonomne Pokrajine Vojvodine, teritorijalne autonomije u Republici Srbiji, savremene Evropske regije i članice Evropskih regija sastoji se od tri boje, crvene, plave i bele, položene vodoravno u srazmeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvezde žute boje. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Zastava je dvostrana, identičnog izgleda sa obe strane.

Grb Autonomne pokrajine Vojvodine

Grb Vojvodine se sastoji od istorijskih grbovi tri vojvođanske regije: Srema, Banata i Bačke. Istorijski grb Srema je u donjem delu štita i sastoji se od plavog polja sa tri srebrne vijugave trake koje predstavljaju sremske reke Bosut, Savu i Dunav. Ispod druge trake je zeleno polje na kome su jelen u ležećem stavu, prirodnih boja i zlatne ogrlice i čempres u prirodnim bojama. U gornjem levom polju je istorijski grb Bačke - Apostol Pavle na plavom polju, sa srebrnim mačem u desnoj ruci i knjigom u levoj ruci. Gornje levo polje je crvene boje sa propetim zlatnim lavom koji desnom šapom drži sablju. Ovo polje predstavlja Banat.

 

1. Severno-bački okrug

2. Srednje-banatski okrug

3. Severno-banatski okrug

5. Zapadno-bački okrug

Vojvodina, upravni okruzi

Vojvodina, upravni okruzi

© 2007-2024 Zastave i grbovi Srbije